Biblioteczka dla absolwentów treningów – symulacje


Gry symulacyjne w naszym projekcie dla kierowników produkcji będą sformułowane na tym materiale teoretycznym.
Bardzo prosimy słuchaczy naszych szkoleń i gier strategicznych dla kierowników produkcji o przeczytanie opublikowanych na tej stronie źródeł jako aneks do programu Planszowe Gry Menedżerskie.
Nadmieniamy przy tym, iż przedstawiona tu baza zawiera pozyje wykraczające poza wąską wiedzę o grach i służy do inspiracji w zakresie scenariusza pisanych przez Naszych Słuchaczy gier.

 • Budowanie Umiejętności Biznesowych w Konkurencyjnej Firmie, Tymon Stefanowicz
 • Szkolenia Menedżerskie, Alicja Elwik
 • Informatyka w zarządzaniu
 • Rysunek techniczny
 • Technologia budowy maszyn.
 • Gry symulacyjne – fundamenty praktyczne
 • Matematyczne Pzegląd współczesnej radioelektryki
 • Pracownia cieplna
 • Miernictwo elektryczne
 • Uwaga Pył BHP
 • Zarys ekonomiki transportu kolejowego
 • Wynalazczość pracownicza w dziedzinie BHP
 • Przekładanie stożkowe i hipoidealne
 • Metaloznawstwo
 • Elementy ekonomiki przemysłu
 • Komputery jednolitego systemu
 • Maszynoznawstwo
 • Gospodarka cieplna w ogrzewnictwie
 • Orzecznictwo państwowego arbitrażu gospodarczego za 1982.
 • Słownik psychologiczny
 • Komputery w kierowaniu pracą systemu elektroenergetycz.
 • Rozmowa i wywiad w psychologii
 • Sprawozdawczość finansowa w przedsiębiorstwie.
 • Energetyka a ochrona środowiska
 • Efektywności gospodarowania środkami trwałymi w przedsiębiorstwie
 • Wszystko o warzywach
 • Leksykon montera elektryka
 • Turbo Pascal w wersji 6.O z opisem biblioteki Turbo Visian
 • Koprocesory 80287;80387 oraz;486
 • Od geometrii afinicznej do euklidesowej
 • Marketing jak się to robi
 • Technika badań wysokonapięciowych.Tom IIWyd.I. 396str.,23cm.
 • Ekologia – wybór przyszłości 374 str., 24 cm
 • Komputerowe projektowanie układów cyfrowych w strukturach PLD 264 str., 24 cm
 • Fundamenty konstrukcji maszyn. T. 4.
 • Dynamika wygrywania Wyd I 217s,20cm
 • Historia ustroju i prawa polskiego 655 str., 25 cm
 • Ćwiczenia z języka C 195 str., 24 cm
 • Ekonomia t 1 Podręcznik ekonomii Nr1 w Europie Wyd I 576s 23cm
 • Symulacje technologiczne – fundamenty teoretyczne
 • 500 pytań testowych z fizyki dla szkół średnich i kandydatów na studia Wyd.V 133 str., 20 cm
 • Matematyka – rozwiązania zadań maturalnych „94 – licea ogólnokształcące i technika 5-letnie 367 str., 24 cm
 • Uczy Excel 5.0 edycja polska + dyskietkaProsty i łatwy sposób nauki 497 str., 20 cm
 • Ekonomia t 2 Podręcznik ekonomii Nr 1 w Europie 479s 23cm
 • SQL Język relacyjnych baz danych 199s 23,5cm
 • Psychologia uczenia się T.2 Wyd.II 405 str,24 cm
 • Niemiecki jako język biznesu – vademecum z wzorami zadań i listów 431 str,24 cm
 • Mechanika techniczna. wyd. 23 /prot.36-zamiany/ 461s 20cm
 • Chemia organiczna Wyd.V 351 str, 24 cm
 • Elementarne zagadnienia ekonomii
 • Gleboznawstwo Wyd. II 562 str, 24 cm
 • Elementy i układy elektroniczne w pytaniach i odpowiedziach 20 cm
 • Historia sztuki 1000-2000
 • Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych 383 str, 24 cm
 • Mechanika budowli Metoda przemieszczeń Metoda Crossa Metoda elementów skończonych CAD CAM + D-9
 • Ekonomia menedżerska 870 str, 24 cm
 • Wideofilmowanie 231 str, 30 cm
 • Kodeks cywilny, Kodeks postępowania cywilnego, kodeks rodzinny i opiekuńczy 544 str, 23cm
 • Maszyny i urządzenia cieplne i energetyczne 384 str, 24 cm
 • The New Encyclopedia Britannica Volume 7
 • Finanse publiczne – Praktyka i zastosowanie 291 str, 24 cm
 • MS FrontPage XP – ćwiczenia praktyczne 108 str. 24 cm
 • Visual C++ 6 Vademecum profesjonalisty D- 196 1204 str, 24 cm
 • Nowa encyklopedia powszechna t.1,A-Bre 798s 29cm