Subwencje na kursy biznesowe


Kursanci z niektórych podmiotów aplikowali o granty i współpracując z naszymi konsultantami przekazali wymagane dokumenty do instytucji finansujących.
Zawiadamiamy iż w ramach pogramu dotacyjnego „Śląski Fundusz Infrastrukturalny” na dwudniowe Szkolenia Z Zarządzania pomoc dostały następujące przedsięwzięcia:

 • Projekt Szkolenia Grafików Komputerowych w przedsiębiorstwie Irchowicz
 • Warsztaty Szkoleniowe z kształtowania kultury organizacyjnej potrzebą nowoczesnego biznesu.
 • „Internet szerokopasmowy dla mieszkańców szansą ekspansji miasta Kościana”
 • eksport szansą na dynamiczny rozwój i wzmocnienie konkurencyjności Spółki Alad
 • nowoczesna procedura produkcji wysokociśnieniowych zbiorników do magazynowania i transportu metanu, wodoru i biopaliw
 • nowoczesny doustny lek regulujący poziom glukozy we krwi w oparciu o selektywne blokowanie aktywności białka kotransportera sodowo-glukozowego (SGLT2).
 • sporządzenie technologii wykonania ortomozaiki ze zdjec lotniczych z samolotu
 • opracowanie i uruchomienie innowacyjnych foli zawierających substancje aktywne biologicznie.
 • sporządzenie i implementacja nowej procedury produkcji detali do układów chłodniczych
 • sporządzenie i uruchomienie wzoru użytkowego dla procesu transportu technologicznego EHB
 • sporządzenie METODYKI MODELOWANIA APLIKACJI ROZRACHUNKOWYCH DLA PLATFORM procesOWYCH SOA
 • opracowanie pierwszej polskiej konstrukcji i technologii produkcji stentu do bifurkacji pokrytego polimerem biodegradowalnym i uwalniającym lek antyproliferacyjny nowej generacji z grupy -olimus.
 • struktura do raportowania i obsługi kanału dystrybucji tradycyjnej ECOD Dystrybucja 3.0
 • przygotowanie PREPARATÓW POLIFENOLOWYCH POCHODZENIA ROŚLINNEGO O WŁAŚCIWOŚCIACH PRZECIWPŁYTKOWYCH I KARDIOPROTEKCYJNYCH
 • reorganizacja nowoczesnego Laboratorium Badań Materiałów dla Przemysłu Lotniczego
 • proces mControlling mobilne narzędzie zarządzania finansami szpitala
 • model wspomagania zarządzania w ochronie zdrowia w wymiarze terytorialnym w oparciu o rozwiązania BI
 • wdrożenie pakietu narzędzi do psychospołecznego e-monitoringu zasobów ludzkich
 • wdrożenie nowoczesnego systemu B2B do elektronicznej wymiany danych i zarządzania informacją handlową w spółce TMP
 • wdrożenie innowacyjnych rozwiązań technologicznych i produktowych połączonych z rozwojem działalności produkcyjnej i badawczo-rozwojowej przedsiębiorstwa
 • wdrożenie systemu informatycznego klasy ERP podstawą dynamizacji współpracy B2B.
 • wdrożenie do produkcji nowoczesnego stopnia sprężającego
 • uruchomienie innowacji w modelach IT do zarządzania procesem faktoringowym
 • wypracowanie interaktywnego serwisu towarzyskiego kojarzącego ludzi w wirtualnym świecie „idolina”
 • zbudowanie mobilnego serwisu systemowego przekazywania wiadomości dźwiękowych grupom odbiorców.
 • wypracowanie elektronicznego serwisu poświęconego cross compliance

  Tagi: szkolenia dla firm, szkolenie menedżerów