Podstawy teoretyczne dla absolwentów kursów – gry


Serdecznie prosimy słuchaczy naszych wykładów i symulacji biznesowych w programie rozwoju kompetencji technicznych o przeglądnięcie wymienionych poniżej lektur na szkolenie Interpersonalne Gry Decyzyjne.
Chcemy zauważyć w tym miejscu, że następujaca lista zawiera lektury wychodzące poza przerabianą na naszych szkoleniach wiedzę o symulacjach i ma posłużyć do inspiracji w zakresie fabuły opracowaywanych przez Państwa symulacji.

 • Kształcenie Cech Przywódczych w Nowoczesnej Instytucji, Tadeusz Nowakowski
 • Szkolenia Zawodowe, Joanna Elwik
 • Przewodnik galwanotechnika.
 • Majster w przedsiębiorstwie przemysłowym
 • Postęp techniczny i organizacyjny w transporcie kolejowym
 • Symulacje negojacyjne – fundamenty praktyczne
 • Problemy niezawodności i odnowy urządz.technicznych.
 • Labolatorium materiałoznawstwa cz III
 • Technologia Budowy Maszyn
 • Chemia dla kl.II technikum i Liceum Zawodowego
 • Polityka rolna – wybrane problemy
 • Projektowanie elementów i układów elektrotechnicznych niskoszumnych
 • Technologia dla mechanika obróbki skrawaniem czI
 • Jak mierzyć poprawnie
 • Pzegląd chemii organicznej
 • Fizjologia i higiena pracy. Ergonomia praktyczna
 • Projektowanie instalacji cieplnej wody użytkowej.
 • Remonty budynków i wzmacnianie konstrukcji
 • Leksykon naukowo – techniczny
 • Informatyka w zarządzaniu
 • Transport ręczny
 • Słownik turystyczny węgiersko-polski, polsko-węgierski
 • 24 proste układy elektroniczne do samodzielnego wykonania.
 • Zioła w apteczce domowej.
 • Kwiaty w domu i przed domem
 • Encyklopedia gospodarki materiałowej
 • Przewodnik po mikroinformatyce
 • Ventura publisher Gold Serwis wersja 3.0
 • Kupuję IBM PC Leksykon
 • Fizyka a świat realny
 • Podręczny słownik polsko – angielski
 • Badanie urządzeń energoelektryczne. Wyd. I. 324str.,23cm.
 • Informatyka-pierwsze kroki. MS-DOS,Lotus1-2-3,Norton Commander,ChiWrite. /1 dyskietka/. 215str.,23cm.
 • Astronomia z astrofizyką Wyd.II 283 str.,24 cm
 • Chemia ogólna Wyd VIII 616s,24cm
 • Ekonomia t 1 Podręcznik ekonomii Nr 1 w Europie 576 str.,23 cm
 • Chemia dla szkół średnich cz.2 216 str., 24 cm
 • Procesory arytmetyczne 112 str., 24 cm
 • Pierwsze kroki w Windows Na podst.edycji polskiej Windows 3.1 256 str., 24 cm
 • Gry symulacyjne – fundamenty praktyczne
 • CorelDRAW pakiet graficzny 446 str., 19 cm
 • Historia powszechna-średniowiecze Wyd.VII 452 str., 24 cm
 • Corel DRAW 5.0 475 str., 24 cm
 • Twój pierwszy komputer 350 str., 23 cm
 • Elektrownie
 • Kodeks handlowy – komentarz t 2 1198 str,21 cm
 • Fundamenty systemów operacyjnych Wyd.II 636 str, 24 cm
 • Leksykon biologiczny 794 str,24 cm
 • Historia architektury 288 str, 25 cm
 • Historia gospodarcza świata Od paeolitu do czasów najnowszych 488 str, 24 cm
 • Nauka o szkodnikach roślin uprawnych Wyd.II 432 str, 24 cm
 • Leksykon najnowszych wyrazów obcych 176 str, 22 cm
 • Zarządzanie finansowe -Praktyka i praktykat.1 495 str, 24 cm
 • Praktyka kierowania Jak kierować osobą innymi i firmą
 • Fundamenty skrawania materiałów metalowych
 • Geometria dla licealistów 424 str, 20 cm
 • Podręcznik samodzielnej nauki księgowania 503 str, 20 cm
 • Chemia jądrowa Wyd.II Zarys problematyki przemian jądrowych 359 str, 24 cm
 • Zarządzanie procesem zmian 207s 23cm
 • Elementy elektroniki t 2 391s 23cm
 • Chemia dla szkół średnich w testach 224 str,24 cm
 • Auto CAD Konstrukcje budowlane 268 str. 24 cm
 • Modele i polityka makroekonomiczna 180 str, 24 cm
 • Nowa encyklopedia powszechna t.6,nim-Pri 798s 29cm