Pomoc pieniężna na treningi menedżerskie


Kursanci z wybranych korporacji wnioskowali o subwencje i współpracując z naszymi konsultantami dostarczyli niezbędne formularze aplikacyjne do stosownych agencji zarządzających dotacjami.
Informujemy że w ramach pogramu europejskiego „Kujawsko Pomorski Program Regionalny” na dwa Kursy Biznesowe środki otrzymały poniższe projekty:

 • Program Szkoleniowy dot. Programistów w firmie Sordex
 • Program Szkoleniowy dot. kształtowania kultury organizacyjnej potrzebą nowoczesnego biznesu.
 • „Budowa infrastruktury szerokopasmowego dostępu do Internetu przez firmę SKYWARE s.c.”
 • „Wyrównujemy sz@nse. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Powiatu Łukowskiego”
 • innowacyjny system AMS do zarządzania zasobami portów lotniczych efektem prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych przez Terkom
 • opracowanie koncepcji ekspansji importu dla Wamtechnik sp. z o.o.
 • sporządzenie koncepcji rozwoju importu De Novo Handel i Technika
 • sporządzenie i uruchomienie innowacyjnych foli zawierających substancje aktywne biologicznie.
 • opracowanie i wdrożenie nowej gamy plastyfikatorów fosforoorganicznych opartych na izopropylofenolu
 • opracowanie i uruchomienie na rynek systemu wentylacji multistrefowej
 • opracowanie i uruchomienie produkcji nowoczesnych hydroseparatorów do recyklingu śmieci komunalnych
 • opracowanie symulatora programowo-sprzętowego do weryfikacji planów komponentów wirtualnych IP w układach FPGA. PKWiU 72.21.11
 • opracowanie założeń badawczych oraz konstrukcyjnych prototypu nowego typu tomografu EPR do obrazowania komórek nowotworowych i miażdżycowych
 • stworzenie planu importu nowoczesnego projektu Informatycznego
 • reorganizacja Centrum Informatyki ALSTOM Power Sp. z o.o.
 • proces monitorowania jakości energii elektrycznej z przesyłem danych po GSM.
 • opracowanie nowoczesnego Centrum Badawczo – Diagnostycznego chorób oczu
 • wdrożenie portalu mobilnego www.inwestycjewinnowacje.pl – platformy nowoczesnego biznesu.
 • stworzenie serwisu samorządowego wraz z usługą e-radny oraz katalogami firm i produktów o profilu samorządowym.
 • uruchomienie koncepcji rozwoju importu w LUG Light Factory Sp. z o.o.
 • uruchomienie systemu informatycznego klasy ERP podstawą dynamizacji współpracy B2B.
 • wdrożenie interdyscyplinarnego systemu do zarządzania planami we współpracy z partnerami w spółce Extend Vision.
 • wypracowanie nowoczesnego procesu produkcyjnego umożliwiającego komunikację z urządzeniami parku maszynowego z wykorzystaniem standardu JDF
 • stworzenie zdalnego kompleksowego procesu szkoleniowego w zakresie krajowego i europejskiego prawa podatkowego TAXTUBE
 • wypracowanie cyfrowego serwisu dla społeczności sportowców i dostawców usług sportowych
 • zbudowanie elektronicznego serwisu umożliwiającego nawiązywanie relacji osobistych

  Tagi: szkolenia menedżerskie, szkolenie handlowców