Ćwiczenia komunikacyjne – podstawy programowe do egzaminu


Zawiadamiamy iż na kursie Andragogika i Gry Integracyjne dopuszcza się tu przedstawione problemy do superwizji końcowej:

  • symulacja menedżerska – „Humanistyczna wizja człowieka w twórczości Jana Kochanowskiego” oraz „Wpływ soborów powszechnych na budownictwo kościelne”
  • symulacja strategiczna : „Urząd Prezydenta w dziejach Rzeczypospolitej Polskiej” oraz „Misja czy wojna? Literacki i filmowy obraz polskich żołnierzy w Afganistanie”
  • gra kreatywna – „Znaczenie przyjaźni w powieściach Katarzyny Grocholi” i Gry Szkoleniowe oraz „Gniezno jako ośrodek europejskiej tożsamości kulturowej”
  • zabawa słownikowa – „Ikony popkultury w kulturze masowej” i „Uniwersalne prawdy bajki. Rola Ignacego Krasickiego w rozwoju gatunku”
  • zabawa zespołowa – „Badanie generacji supercontinuum w światłowodach krzemionkowych” i „Relacje polsko-rosyjskie. Badanie stereotypów i uprzedzeń”
  • gra decyzyjna – „Filmowe oblicze wojny wietnamskiej” oraz „Obserwacja metod detekcji synchronicznej promieniowania podczerwonego zmodulowanego mechanicznie”
  • gra zespołowa – „Zróżnicowanie bazy hotelowej w Zakopanem” i „Kobieta w islamie z punktu widzenia i ocen religii chrześcijańskiej”
  • gra edukacyjna – „Kontrola dostępnych zjawisk w modzie XIX w. i XX wieku w Polsce” oraz „Składniki kultury w kręgu dostępnych zagadnień ”
  • zabawa biznesowa : „Recepcja dzieł Eliota w Polsce w latach 1945-1985” oraz „Filmowe wyobrażenie wątków ewangelicznych”