Dofinansowanie na treningi menedżerskie


Informujemy iż w ramach pogramu europejskiego „Małopolski Program Infrastrukturalny” do ostatniego etapu dopuszczono niżej wymienione programy:

 • stworzenie mobilnej platformy automatycznego wyboru posiłków przez przedsiębiorstwo Aprowizacja Sp z oo – szkolenia z komunikacji
 • zbudowanie naukowej platformy informatycznej przetwarzania wyników badań przesiewowych zmysłów opartej na otwartym standardzie wymiany e-rejestrów – treningi z przywództwa
 • Szkolenia Dla Reprezentantów Sprzedaży – treningi z zarządzania projektem
 • wypracowanie oprojektowania dla branży hotelarskiej dla zarządzania hotelem, umożliwiające rezerwację on-line z mechanizmem geolokalizacji – szkolenia z asertywności
 • zbudowanie portalu personalnej genomiki MójGenotyp – serwisu spersonalizowanej informacji o predyspozycjach genetycznych i genealogii – szkolenia pracownicze
 • zbudowanie Serwisu cyfrowego SprawdzSiępl oraz precyzyjnie skierowane reklamy zasobów wiedzy – treningi sprzedażowe
 • stworzenie SMSowej platformy informacyjnej RMS (reminding messages model) – szkolenia z komunikacji
 • progres innowacyjności oraz konkurencyjności firmy „Globalvanet” poprzez wdrożenie projektu B2B – szkolenia z konfliktów
 • zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstwa Firma Handlowa Beata oraz przedsiębiorstw współpracujących poprzez uruchomienie projektu informatycznego – warsztaty z przywództwa
 • ”sporządzenie i implementacja procedury wytwarzania koncentratów z dodatkiem związków przyspieszających degradację tworzyw termoplastycznych” – warsztaty ze stresu
 • AutoNegocjatorpl – wypracowanie internetowej platformy transakcyjno – informacyjnej do optymalizacji procesu nabycieu nowych samochodów – szkolenia z przywództwa
 • Badania nad zastosowaniem amfibolitu w produkcji nowoczesnych mieszanek mineralno-bitumicznych – szkolenia firmowe
 • Budowa i implementacja modernizacyjnej platformy współpracy B2B dla grupy przedsiębiorstw branży OFE – treningi sprzedażowe
 • Centrum Biometodyki produktów leczniczych Pakiet innowacyjnych biofarmaceutyków dla terapii i profilaktyki ludzi i zwierząt – szkolenia handlowe
 • Dostęp do Internetu – szansa na dynamiczny unowocześnienie Gminy Zawady – treningi negocjacyjne
 • Działania informacyjno-promocyjne DKI jako Instytucji Zarządzającej w ramach PO IG – szkolenia z konfliktów
 • E-kandydatpl – zoptymalizowana platforma elektroniczna określająca kwalifikacje i predyspozycje zawodowe oraz umożliwiająca selekcję kandydatów – warsztaty z komunikacji