Spotkanie raportujące – zaproszenie – projekty EFS

W związku z rozliczeniem działania funduszowego nr TCA/92 4 9 /2015 zapraszamy wszystkich na konferencję poświeconą diagnozie wydatkowania subwencji z Bałtyckiego Trustu Społecznego

Porządek debata w czasie konferencji przewiduje poniższe grupy panelowe:

 • Inwestycje realizowane w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004 – 2006” oraz przyczyny różnego zainteresowania beneficjentów poszczególnymi typami projektów
 • Ocena stanu przygotowania instytucji regionu łódzkiego do wykorzystania środków z RPO WŁ
 • Ocena działań informacyjno-promocyjnych i szkoleniowych podjętych w latach 2007-2008 oraz I kwartale 2009 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
 • Ocena skuteczności i efektywności Programu Bon na Innowacje
 • Audyt skuteczności implementacji celów EFS na przykładzie studium edukacyjnego Sale konferencyjne Szkolenia w Krakowie
 • Ocena systemu kryteriów wyboru projektów w ramach PO RPW
 • Analiza systemu zarządzania i wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013
 • Raport nt. postępów realizacji celów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (wg stanu na 31.12.2009 r.)
 • Ocena funkcjonowania Instytucji Zarzadzajacej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego oraz bariery w pozyskiwaniu srodków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013
 • Weryfikacja wskaźników oraz ich wartości docelowych dla VI, VII i VIII priorytetu POIiŚ
 • Badanie zdolności absorpcyjnych podmiotów realizujących projekty w ramach PO KL w województwie warmińsko-mazurskim
 • Analiza wpływu wsparcia udzielonego w ramach Działania 2.6 ZPORR na wzrost współpracy pomiędzy jednostkami B+R oraz przedsiębiorstwami
 • „Ocena korzyści uzyskiwanych przez Państwa UE-15 w wyniku realizacji polityki spójności w Polsce

  Program zostany przeanalizowany w aspekcie skuteczności w poniższych dotowanych sektorach (identyfikacja wg PKD).:
 • Przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu
 • Produkcja cementu
 • Produkcja urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycznego
 • Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych
 • Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy
 • Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne

  Dla priorytetu „Programy Szkoleniowe dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: krasnostawski oraz tczewski

  Upoważnieni beneficjenci to: „PRÓCHNIK” S.A., Przedsiębiorstwo Tworzyw Sztucznych „Erg” Kłobuck S.A. w likwidacji, Zakłady Chemiczne „ROKITA” S.A., BLUGRZEŚ Grzegorz Blusiewicz, Zakład Instalacje Antenowe Jarosław Karkosz , Spółdzielnia Mieszkaniowa „GJ-L” , Becker Sp. z o.o., Fundacja Edukacji Ekonomicznej, GROOPER.PL , Laboratorium Kosmetyczne AVA, Larysa Dysput-Goławska, PM Services Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, Zakład Robót Mostowych MOSTMAR Marcin i Grzegorz Marcinków Spółka Jawna, DERMAGLIN HANNA IWONA KORDIASZ, Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego, Ecobag-Network

  Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.