Ocena powdrożeniowa – zapowiedź spotkania – fundusze unijne

W związku z zamknieciem przedsięwzięcia nr XUP/89 3 6 /2015 zapraszamy na konferencję poświeconą ocenie wykorzystania kwoty pomocowej z Panatlantyckiego Trustu Edukacyjnego

Agenda dyskusja w czasie warsztatu obejmie następujące podgrupy zadaniowe:

 • Ocena przy pomocy modelu HERMIN efektu makroekonomicznego wpływu środków EFRR wraz ze środkami współfinansowania, na gospodarkę Wielkopolski, w ramach WRPO na lata 2007-2013 (Raport nr 2)
 • Praktyka ewaluacji efektów programów rozwoju regionalnego – studium porównawcze
 • Analiza wpływu wsparcia udzielonego w ramach Działania 3.4 ZPORR na wzrost konkurencyjności mikroprzedsiębiorstw
 • Ocena efektów wspierania środkami ZPORR (działania 2.5, 3.4) i SPO WKP (działania 1.2.1, 1.2.2, 2.1, 2.2.1, 2.3) sektora MŚP
 • Audyt sprawności wdrożenia priorytetów EFS na przykładzie kursu podyplomowego Hotele na Szkolenia w Karpaczu
 • Ocena trafności doboru kryteriów wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
 • Ewaluacja kampanii informacyjno-promocyjnej Europejskiego Funduszu Społecznego na Dolnym Slasku
 • Komplementarność i synergia interwencji realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w perspektywie finansowej 2004-2006
 • Przewidywany wpływ projektów SPOT dotyczących rozwoju transportu intermodalnego na zwiększenie wielkości przewozów ładunków transportem intermodalnym
 • Ocena wpływu wsparcia z funduszy strukturalnych w zakresie modernizacji i rozbudowy infrastruktury społecznej na realizację celów rozwojowych regionów
 • Badania ewaluacyjne dotyczące wdrażania działania 2.5 ZPORR na Dolnym Śląsku
 • Ocena makroekonomicznego wpływu realizacji Narodowego Planu Rozwoju na lata 2004-2006 oraz Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013 przy użyciu modelu HERMIN dla polskiej gospodarki


 • Projekt będzie omówiony w aspekcie analizy ex post w poniższych dotowanych branżach (identyfikacja wg PKD).:
 • Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży
 • Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających
 • Produkcja wojskowych pojazdów bojowych
 • Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących
 • Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
 • Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
 • Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych

  Dla priorytetu „Podnoszenie kompetencji przez szkolenia dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: wieluński oraz węgrowski

  Upoważnieni beneficjenci to: Mikolajczyk Monika Sklep Wielobranzowy „MODA” Dobra, Huta Oława S.A., D G Krzysztof Jarmuszewski, Myjnia samochodowa reczna, TV KAB – Szczecin sp. jawna , Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „SAT-MONT” , BUSINESS ACCELERATION CENTER BAC , DENTAL „S” Mariusz Szajda, K.B.M. Investments , MTEC Artur Młodziński, Source Automation Sp. z o.o., Ultratech Sp.z o.o., 3Stylers Sp. z o.o., Niepubliczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Olsztyńska” Dębińska, Szczepanowska – Spółka Partnerska – Lekarze, Integer.pl SA

  Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.