Czemu stres negatywnie wpływa na pracowników.

Nieobecność pracowników przez choroby jest poważnym problemem zarówno dla pracodawców, jak i społecznych instytucji. Przebywając na zwolnieniu lekarskim pracownik nie może wykonywać swoich obowiązków zawodowych, ale należy mu się również za ten okres odpowiednie świadczenie. Do określonej liczby dni płaci je właściciel firmy, a później taki obowiązek przejmuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

W chronieniu przed pracowniczymi chorobami niezwykle istota jest prewencja, dlatego też w tego typu działania niejednokrotnie angażuje się również Państwowa Inspekcja Pracy. Jednym z obszarów, w jakich podjęto tego typu działania, jest przeciwdziałanie i zapobieganie skutkom stresu zawodowego wśród {pracowników oraz pracodawców|pracodawców oraz pracowników|pracodawców i pracowników|pracowników i pracodawców. W tym celu zostały przygotowane liczne kursy i warsztaty poświęcone takim zagadnieniom.

Pracodawcy przy tym projekcie będą mogli skorzystać poza tym z dostępnych narzędzi, jakie pozwolą skontrolować zakres ryzyka w firmach, które do nich należą. Tym sposobem będzie można podjąć właściwe działania zapobiegające, a poza tym zacząć wdrażać profilaktycznie środki zapobiegające występowaniu zawodowego stresu.

Jak pokazują statystyki, ten właśnie czynniki to jeden z występujących najczęściej przyczyn chorób pracowników. Ocenia się, że więcej niż połowa zwolnień lekarskich jest rezultatem postępujących problemów z nieradzeniem sobie ze zbyt dużym napięciem w pracy. Tylko problemy z układem mięśniowo-szkieletowym są częściej zgłaszane wśród problemów z wykonywaniem obowiązków zawodowych.

Za długo trwający stres negatywnie się odbija na rozmaitych obszarach naszego życia, nie tylko w sferze zawodowej, ale również i osobistej. Często powoduje rosnące kłopoty z fizycznym i psychicznym zdrowiem, a w ogóle nie leczony stać się może powodem poważniejszych chorób. Długotrwałe narażenie na duży stres może się nawet zakończyć ciężką depresją albo nerwicą.

Pracownicy w wielu przypadkach nie mają nawet świadomości, ile negatywnych skutków niesie dla nich życie w ciągłym stresie. Skutki takiej sytuacji odbywają się również na działaniu firmy, ponieważ znacznie się zmniejsza produktywność i zadowolenie, a zwiększa ilość wypadków i zwolnień chorobowych.