Dlaczego stres negatywnie wpływa na pracowników.

Opuszczanie pracy przez choroby jest dużym problem zarówno dla samych pracodawców, jak również naszego ZUSU. Przebywając na zwolnieniu lekarskim pracownik nie wykonuje swoich obowiązków zawodowych, lecz należy mu się również za ten czas wynagrodzenie w odpowiedniej wysokości. Do pewnej ilości dni na zwolnieniu płaci je pracodawca, a później taki obowiązek przejmuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

W zapobieganiu pracowniczym chorobom niezwykle ważna jest prewencja, z takich też powodów w działania tego typu niejednokrotnie angażuje się również Państwowa Inspekcja Pracy. Jednym z istotniejszych obszarów, w których zaczęto tego typu działania, jest zapobieganie niepożądanym skutkom stresu zawodowego pośród {pracowników oraz pracodawców|pracodawców oraz pracowników|pracodawców i pracowników|pracowników i pracodawców. W tym celu przygotowano specjalistyczne warsztaty i kursy poświęcone tej tematyce.

Właściciele firm w zakresie tego projektu mogą skorzystać poza tym z dostępnych narzędzi, pozwalających oszacować zakres ryzyka w firmach, które prowadzą. Tym sposobem można będzie rozpocząć skuteczne działania zapobiegające, a poza tym zacząć wdrażać profilaktycznie środki chroniące przez pojawieniem się stresu związanego z pracą.

Jak pokazują statystyki, czynnik ten jest jednym z bardzo często występujących powodów chorób pracowników. Ocenia się, że blisko 60 procent zwolnień lekarskich będzie efektem problemów z nieradzeniem sobie z nadmierną presją w miejscu pracy. Tylko problemy z układem mięśniowo-szkieletowym częściej bywają zgłaszane wśród problemów z wykonywaniem pracy zawodowej.

Za długo trwający stres może się bardzo negatywnie odbić na wielu różnych obszarach życia, nie tylko w sferze zawodowej, ale też osobistej. Powoduje zwiększające się kłopoty ze zdrowiem fizycznym i psychicznym, a zostawiony bez leczenia może się stać powodem poważnych schorzeń. Długotrwałe narażenie na warunki stresowe może się nawet skończyć ciężką depresją albo nerwicą.

Pracownicy bardzo często nie mają zupełnie świadomości, jak niepożądane skutki będzie dla nich niosło życie w nieustannym stresie. Rezultaty takiej sytuacji będą się również odbijać na działaniu firmy, bowiem znacznie się zmniejsza produktywność i zadowolenie, a zwiększa ilość zwolnień chorobowych oraz wypadków.