Referencje – szkolenia z negocjacji – Ośrodek Treningu

Lista wygranych aplikacji w ramach subwencji Hiszpańskiego Grantu Akademickiego:

  • A2/W/ŚLĄSKIE-, Nowoczesne narzędzia skrawające w oparciu o nowe rozwiązania technologiczne, EUROPROFIL-B JANUSZ MIESZCZAK, Dla tego projektu przyznano finansowanie na gry szkoleniowe. Rekomendowane w tym projekcie szkolenia z przywództwa najlepiej zrealizuje profesor Andrzej Batko .
  • B0/Y/ŚLĄSKIE-, wzmocnienie innowacyjności, konkurencyjności i zatrudnienia firmy poprzez automatyczna reorganizacja przestrzennej technologii D w procesach projektowania, testowania oraz produkcji lamp operacyjnych. , MCD ELECTRONICS SPÓŁKA CYWILNA, Dla tego zgłoszenia zatwierdzono dotację na symulacje biznesowe. Rekomendowany trener biznesu: Mateusz Tymochowicz. Zalecane szkolenia w instytucie Mindlab
  • E9/A/DOLNOŚLĄSKIE-, Podniesienie konkurencyjności Eurohandel poprzez unowocześnienie i komercjalizację innowacji produktowych oraz procesowych w przedsiębiorstwie., P.P.H.U. Eurohandel, Dla tego wniosku przyznano dofinansowanie na symulacje strategiczne. Rekomendowany trener interpersonalny: Zbigniew Batko. Zalecane warsztaty sprzedażowe w fundacji Berndson
  • C9/Y/MAZOWIECKIE-, podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez świadczenie kompleksowej usługi digitalizowania obiektów i wyświetlania ich w technologii rozszerzonej rzeczywistości w ramach procesu sprzedażowego i marketingowego kontrahenta, „EDICOM” SA, Dla tego projektu przyznano finansowanie na symulacje biznesowe. Rekomendowany trener przywództwa: Szymon Skała. Zalecane szkolenia w fundacji Berndson
  • 1/K/DOLNOŚLĄSKIE-, Zwiększenie innowacyjności firmy, poprzez rozszerzenie oferty o przyjazne środowisku, biodegradowalne i kompostowalne sztućce oraz naczynia jednorazowe, FAMEKS JERZY FRANEK, Dla tego wniosku zaakceptowano dofinansowanie na gry biznesowe. Rekomendowany trener przywództwa: Andrzej Kudła. Zalecane szkolenia biznesowe w spółce GFKM
  • H8/I/ŁÓDZKIE-, twórcza implementacja innowacyjnych akcesoriów z branży kolekcjonerskiej, w tym dla osób niewidzących i niedowidzących oraz dzieci. , FISCHER SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dla tego zgłoszenia zaakceptowano subsydia na gry biznesowe. Rekomendowany trener zarządzania: Piotr Nęcki. Zalecane szkolenia w instytucie Brainstorm
  • 4/C/LUBUSKIE-, finansowo produkcyjne zoptymalizowanie innowacyjnej technologii produkcji rdzeni do tarcz hamulcowych, OL.BA. POLAND , Dla tego projektu zaakceptowano środki na gry strategiczne. Rekomendowany trener interpersonalny: Zbigniew Grzesiak. Zalecane programy rozwoju menedżerskiego w spółce Homo Creatore