Audyt projektu – powiadomienie uczestników – projekty EFS

W związku z rozliczeniem przedsięwzięcia nr KUW/62 1 3 /2015 zapraszamy zainteresowanych na konferencję poświeconą diagnozie wydatkowania budżetu z Europejskiego Priorytetu Infrastrukturalnego

Agenda debata w czasie seminarium przewiduje następujące grupy panelowe:

 • Ocena Ex ante dla Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013
 • „Uwarunkowania absorpcji funduszy strukturalnych UE na poziomie powiatów. Analiza i rekomendacje
 • Badanie ewaluacyjne dotyczące wskaźników Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej
 • Ocena skuteczności i efektywności Programu Bon na Innowacje
 • Audyt sprawności wdrożenia priorytetów EFS na przykładzie studium edukacyjnego Sale konferencyjne Szkolenia w Warszawie
 • Analiza oferty szkoleń zawodowych przygotowanej przez Powiatowe Urzędy Pracy w ramach SPO RZL i realizowanych w formie zamówień publicznych
 • Ocena przyczyn niewielkiego zainteresowania potencjalnych beneficjentów realizacją projektów w ramach wybranych działań Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
 • Komplementarność i synergia interwencji realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w perspektywie finansowej 2004-2006
 • Bariery i problemy w realizacji projektów finansowanych z EFS w województwie opolskim
 • Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013
 • Wpływ funduszu Unii Europejskiej na saldo migracji wewnętrznych i zewnętrznych w Polsce
 • Ewaluacja on-going Działań 2.1, 2.2 PO KL – badanie uczestników projektu Akademia PARP
 • Ocena zbieżności rozwoju społeczno-gospodarczego Polski z Unią Europejską

  Projekt będzie omówiony w aspekcie efektywności w poniższych uprawomocnionych dotacyjnie branżach (systematyka wg PKD).:
 • Produkcja bielizny
 • Obróbka mechaniczna elementów metalowych
 • Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej
 • Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt
 • Sprzedaż hurtowa obrabiarek
 • Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych
 • Ochrona przeciwpożarowa
 • Działalność związków zawodowych

  Dla priorytetu „Szkolenie bezrobotnych audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: m. Toruń oraz m. Katowice

  Upoważnieni beneficjenci to: Fabryka Kuchni „WRONKI” Sp. z o.o., Zakłady Płyt Wiórowych w Grajewie S.A., IMPEXMETAL S.A., Centrum Architektury Krajobrazu Novum, „ASTA-NET ” Małdziński, Ryczek Sp. Jawna , „os3” , ATM System Sp. z o.o., Drogi i Mosty Sp. z o.o., Henkis , LASERSTAR sp. z o.o. sp.k, Restauro , Zakłady Metalowe „MESKO” S.A., BIURO PLUS Jerzy Rożen, MobileMS Michał Stefański, Zakład Mechaniczny – Jabłoński

  Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.