Ćwiczenia strategiczne – fundamenty teoretyczne do zaliczenia


Ogłaszamy iż na programie Uczenie Psycholingwistyczne i Gry Integracyjne zezwala się na poniższe tezy do superwizji końcowej:

  • symulacja edukacyjna : „Destrukcyjna siła miłości w dramatach Stanisława Przybyszewskiego (na modelu utworów „Złote runo”, „Śnieg”, „Goście”). ” i „Wybrane hymny państw Unii Europejskiej w kontekscie historycznym i symbolicznym”
  • symulacja kreatywna : „Idea olimpizmu i środki przekazu nowożytnych letnich Igrzyskach Olimpijskich” i „Detekcja stacjonarnych systemów automatycznej biometrycznej weryfikacji osób i badanie ich efektywności”
  • symulacja lingwistyczna : „Charakterystyka wybranych subkultur młodzieżowych” oraz Symulacje Biznesowe i „Młodzież przyszłością Europy. Program Unii Europejskiej Młodzież w Działaniu w kontekście integracji europejskiej”
  • gra lingwistyczna : „Pojęcie piękna u dostępnych autorów antycznych i wczesnośredniowiecznych” i „Ocena walorów turystycznych gminy Piszczac”
  • gra menedżerska : „Kultura stosów. Prześladowanie czarownic w Hiszpanii, Portugalii i Francji od XV w. do VIII wieku” i „Filmowe oblicze wojny wietnamskiej”
  • zabawa kreatywna – „Jan Kochanowski – poeta egzystencji” oraz „Współpraca samorządu lokalnego z miastami partnerskimi na przykladzie miasta Gniezna w latach 2006-2012”
  • symulacja słownikowa : „Turystyka jako środek dialogu pomiędzy krajami wschodu i zachodu na przykładzie Powiatu Gnieźnieńskiego” oraz „Wulgaryzmy w telewizji”
  • gra lingwistyczna – „Obraz Ameryki w kinie europejskim i amerykańskim” oraz „Problematyka społeczna w powieściach antyutopijnych G. Orwella, A. Huxleya i E. Zamiatina”
  • gra lingwistyczna – „”A jakby tak trocę zboczyć to co?” Homoedyzm postaci literackich w twórczości Witolda Gombrowicza na współczesnym jej tle twórczości pierwszych prozaików polskich” oraz „Rola organizacji pozarządowych w zakresie ochrony praw człowieka”