Gry komunikacyjne – tezy do pracy zaliczeniowej


Ogłaszamy iż na kursie Dydaktyka Doswiadczalna i Symulacje Doświadczalne dopuszczamy tu przedstawione tematy do zaliczenia:

  • gra biznesowa : „Śladami św. Marka. Koptyjski Kościół Prawosławny dawniej i dziś” i „Przejawy banalności zła w esejach Josifa Brodskiego”
  • zabawa komunikacyjna : „Moim lasem są ludzie… Historia człowieka Czarnego Lądu na podstawie twórczości Ryszarda Kapuścińskiego” i „Tabu krwi”
  • symulacja komunikacyjna : „Polsko-niemiecka problematyka na łamach „Polityki”” oraz Gry Biznesowe i „Typy mężczyzny w romantyzmie na podstawie Draculi Brama Stokera”
  • gra strategiczna : „Ocena walorów turystycznych gminy Piszczac” i „”Utkana z prawdy, a nie ze zmyślenia”. Literatura sfery dokumentu osobistego”
  • symulacja słownikowa : „Wykorzystanie faktów w autokreacji polityka” oraz „”Łuk” Juliusza Kadena Bandrewskiego – powieść kobieca?”
  • gra kreatywna – „Coco Chanel jako ikona mody kobiecej” i „ETA-od manifestu intelektualistów po działalność terrorystyczną”
  • zabawa biznesowa : „Warunki klimatyczne Sudetów” i „Stereotypy niemiecko-polskie”
  • zabawa zespołowa – „Idea emancypacji u sufrażystek w XIX wieku” oraz „You Tube jako nowe zjawisko agresji. Medioznawcze formy zjawiska”
  • gra decyzyjna : „Współczesne aspekty etyczne funkcjonowania mediów. Rola i spory etyczne we współczesnym dyskursie medialnym” oraz „Językowe środki perswazji w katalogach biur podróży”