Informacja – test – Szkoła Trenerów

Ogłoszenie – egzamin – Kurs CoachówNiniejszym publikujemy obowiazujace w tym miesiącu zadania egzaminacyjne dla uczestników kursu „Szkoła Wykładowców Sprzedaży:

Celem egzaminowanego w Szkole Trenerów jest diagnoza celów rozwojowych zespołu jednej z przedstawionych tutaj jednostek niepublicznych i fundacji, a potem przygotowanie dla niej szkolenia na najlepiej pasujący do jej specyfiki jeden z poniższych problemów.

Pierwszym etapem egzaminu będzie temat programy rozwjowe dla coachów

SZKOŁA TRENERÓW DOPUSZCZA NA EGZAMINIE RÓWNIEŻ NINIEJSZE TEMATY SZKOLENIA:

 • Techniki sprzedaży: skuteczny handlowiec
 • Zarządzanie projektami – narzędzia, software, dokumentacja
 • wzmacnianie samodzielności pracowników
 • przez przechadzanie się (z ang. Management by walking around)


  LISTA STOWARZYSZEŃ DLA KTÓRYCH DOPUSZCZA SIĘ PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA:

 • KATOLICKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH „TĘCZA” DIECEZJI ZIELONOGÓRSKO-GORZOWSKIEJ
 • FUNDACJA „CHIRURGIA ŚWIEBODZIN”
 • FUNDACJA NA RZECZ POMOCY CHORYM NA BIAŁACZKI
 • FUNDACJA „KRZYŻOWA” DLA POROZUMIENIA EUROPEJSKIEGO
 • POLSKIE STOWARZYSZENIE IM. JANUSZA KORCZAKA
 • STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE „PRZYJAZNA SZKOŁA”
 • STOWARZYSZENIE „SOBIERADZIK”
 • FUNDACJA TOTO ANIMO
 • ZAKOPIAŃSKA FUNDACJA NARODOWA „SKANSEN”
 • STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW KALWARII SYBIRAKÓW
 • TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI – ZARZĄD MIEJSKI
 • STOWARZYSZENIE NA RZECZ GMINY ZABRODZIE „BRACTWO ZABRODZKIE”
 • DIGNITAS DOLENTIUM
 • SALEZJAŃSKI WOLONTARIAT MISYJNY-MŁODZI ŚWIATU ODDZIAŁ WE WROCŁAWIU
 • POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO W JABŁONCE