Symulacje strategiczne – tematy do egzaminu


Potwierdzamy iż na kursie Trening Interpersonalny i Gry Doświadczalne zalecamy poniższe opracowania do zaliczenia:

  • zabawa menedżerska : „Obraz kobiety w prasie katolickiej na danych źródłowych z miesięcznika „W drodze” w latach 2006-2009” oraz „Kinematografia indyjska jako nośnik kultury i tradycji”
  • zabawa menedżerska – „Narodowe dziedzictwo kultury: jego ochrona w Polsce i Unii Europejskiej” oraz „Unesco – struktura organizacji i jej działalność w Polsce”
  • gra strategiczna – „Wybrane hymny państw Unii Europejskiej w kontekscie historycznym i symbolicznym” i Symulacje Biznesowe oraz „Wulgaryzmy w telewizji”
  • gra biznesowa : „Język propagandy polskich radykalnych ugrupowań politycznych na stronach internetowych” oraz „Kobieta za zasłoną chusty. Tradycja, symbol, dyskryminacja”
  • symulacja edukacyjna – „Portret współczesnej kobiety w miesięczniku „Twój Styl” – studium porównawcze na podstawie dostępnych egzemplarzy z lat 1994-2010” oraz „Awans społeczny w dziewiętnastowiecznej Francji na podstawie powieści „Czerwone i czarne” Stendhala”
  • symulacja biznesowa : „Typy kobiet w angielskich powieściach gotyckich” i „Projekt wycieczki pieszej po Beskidzie Żywieckim”
  • zabawa słownikowa : „Bohaterowie bajek w bułgarskim i ukraińskim folklorze” i „Tadeusz Kantor indywidualność osobowa i twórcza”
  • gra edukacyjna : „Rola folkloru w życiu człowieka i społeczeństwa na przykładzie Rosji” oraz „Portrety odmieńców w filmach „Żywot Mateusza” i „Siekierezada” Witolda Leszczyńskiego oraz „Weiser” Wojciecha Marczewskiego”
  • zabawa językowa – „Drukarskie wedrówki. Działalność polskich typografów za granicą w XV i Xvi wieku” oraz „Internet jako środowisko komunikacyjne miłosników Opla”