Gry edukacyjne – tematy do pracy dyplomowej


Zawiadamiamy że na studiach Trening Interpersonalny i Symulacje Integracyjne akceptuje się nizej wymienione tezy do prezentacji zaliczeniowej:

  • zabawa lingwistyczna : „Zakłócenie komunikacji w internetowym przekazie reklamowym” i „Dj i Vj. Dopasowanie muzyki do obrazu. Dopasowanie obrazu do muzyki”
  • symulacja strategiczna – „Pieśń z dziejów gatunku w literaturze polskiej” oraz „Przezwiska nadawane przez uczniów na przykładzie wychowanków SOSW nr II w Gnieźnie”
  • symulacja edukacyjna – „Grupy etniczne Izraela” oraz Społeczne Gry oraz „Feminizm – pojęcie modne, czy znaczące?”
  • zabawa edukacyjna : „Kultura islamu z perspektywy polskich mediów elektronicznych w latach 2001-2013” oraz „Procesy czarownic w Wielkopolsce na podstawie pierwszych przekazów literackich (od XVI do XVII wieku)”
  • zabawa językowa – „Stosunki amerykańsko-radzieckie w okresie prezydentury Rolanda W. Regana” oraz „Najnowsza polska dramaturgia – zaproszenie do dialogu o wspołczesności”
  • zabawa menedżerska – „Różne wizje utopii w perspektywie historycznej i kulturowej” oraz „Laserowe teksturowanie powierzchni roboczych części maszyn”
  • gra słownikowa – „Model polskiej rodziny we współczesnej reklamie” i „Motyw kobiety w baśniach, bajkach i legendach”
  • zabawa biznesowa – „Stereotypy niemiecko-polskie” i „Smok w politeistycznych mitologiach Europy”
  • zabawa językowa – „Potencjał turystyczny dostępnych miejscowości powiatu puławskiego” i „Zaczepki Libery i Spiegelmana. Rola prowokacji w przedstawieniach holocaustu”