Dofinansowanie na warsztaty HR


Ogłaszamy iż w ramach pogramu dofinansowań „Łódzki Fundusz Pomocowy” do merytorycznego etapu dostały się niżej wymienione wnioski:

 • wypracowanie mobilnego serwisu/portalu do zarządzania i administracji nieruchomościami – DOMICO – szkolenia negocjacyjne
 • wypracowanie multimedialnego serwisu edukacyjnego zawierającego 5 e-usług – treningi z konfliktów
 • Licencjonowane Szkolenia Z Pewności Siebie – treningi sprzedażowe
 • zbudowanie platformy umożliwiającej automatyczną publikację reklam mobilnych – warsztaty biznesowe
 • stworzenie portalu mobilnego RentMania umożliwiającego umieszczanie ofert okresowego wynajmu nieruchomości i sprzętu sportowo-turystycznego – szkolenia z obslugi klienta
 • stworzenie serwisu pysznepl umożliwiającego wyszukiwanie restauracji oferujących dowóz oraz składanie w nich zamówień przez Internet – warsztaty z konfliktów
 • wypracowanie wyszukiwarki biur architektonicznych modelowej z automatycznym procesem zapytań ofertowych – szkolenia z delegowania
 • przyrost konkurencyjności na rynkach zagranicznych poprzez zbudowanie harmonogramu dynamizacji importu – szkolenia ze stresu
 • zoptymalizowanie poziomu eksportu firmy INTER-WIDEX na rynki wschodnie i unijne – Etap I – szkolenia handlowe
 • Adaptacja pomieszczeń i wyposażenie laboratorium wielofunkcyjnych materiałów amorficznych i krystalicznych – treningi sprzedażowe
 • Badania i wdrożenie substancji o działaniu przeciwnowotworowym (PKWiU:7310) – warsztaty negocjacyjne
 • Benefito – zaawansowana koncepcja systemowej obsługi systemów lojalnościowych – szkolenia pracownicze
 • Biocentrum Ochota – infrastruktura zdalna dla rozwoju strategicznych kierunków biologii i medycyny – treningi z obslugi klienta
 • Centrum Bioprocedury produktów leczniczych Pakiet nowoczesnych biofarmaceutyków dla terapii i profilaktyki ludzi i zwierząt – szkolenia handlowe
 • Diagnostyczna aparatura ultradźwiękowa – nowe metody badania i obrazowania struktury tkankowej narządów człowieka – treningi HR
 • Dywersyfikacja usług poprzez zastosowanie nowoczesnej technologii do obróbki wielkogabarytowych blach i profili – warsztaty miekkie
 • e-kurier – platforma automatycznego zamawiania usług kurierskich – warsztaty menedżerskie