Granty Europejskie na treningi zamknięte


Ogłaszamy że w ramach pogramu dofinansowań „Łódzki Program Infrastrukturalny” do trzeciego etapu dopuszczono poniższe granty:

 • wypracowanie cyfrowej platformy rezerwacji miejsc noclegowych w obiektach agroturystycznych – szkolenia z komunikacji
 • wypracowanie nowego procesu B2B integrującego sieci komórkowe partnerów z smsowymi usługami biznesowymi – szkolenia firmowe
 • Licencjonowane Szkolenia Kierownicze – treningi z komunikacji
 • zbudowanie ogólnopolskiego serwisu gromadzącego informacje dotyczące wszystkich kategorii związanych z pojęciem dom – szkolenia z obslugi klienta
 • zbudowanie platformy współpracy pomiędzy dostawcami i odbiorcami przy wykorzystaniu rozwiązania do organizacji e-aukcji i e-przetargów – warsztaty negocjacyjne
 • wypracowanie serwisu cyfrowego w zakresie profilaktyki zdrowotnej – szkolenia z przywództwa
 • wypracowanie unikalnego oprogramowania online ProjectThunder umożliwiającego zarządzanie przebiegiem procesów produkcyjnych – szkolenia z komunikacji
 • przyrost konkurencyjności marki PGH na rynkach zagranicznych – szkolenia z przywództwa
 • wzmocnienie poziomu importu poprzez wdrożenie na rynki zagraniczne nowego produktu – szkolenia z zarządzania projektem
 • ”opracowanie i uruchomienie metodyki wytwarzania koncentratów z dodatkiem związków przyspieszających degradację tworzyw termoplastycznych” – szkolenia z delegowania
 • modyfikacja procesów biznesowych na linii dostawcy – Ser-Milk – odbiorca – szkolenia z przywództwa
 • Badania nad zastosowaniem amfibolitu i jego implementacja w nowoczesnym budownictwie – szkolenia z przywództwa
 • Budowa modernizacyjnej prototypowej instalacji termicznej utylizacji odpadów oraz implementacja jej do produkcji – treningi interpersonalne
 • Centrum Informatyczne w Świerku: infrastruktura i usługi dla energetyki – treningi handlowe
 • DORADZTWO PRZYGOTOWUJĄCE PRZEDSIĘBIORCĘ DO POZYSKANIA INWESTORÓW ZEWNĘTRZNYCH O CHARAKTERZE UDZIAŁOWYM POPRZEZ DEBIUT NA RYNKU NEWCONNECT – treningi handlowe
 • E-Biuro Rachunkowe – platforma wspierająca pozyskiwanie i generowanie informacji finansowej i zarządczej – warsztaty menedżerskie
 • Elektrochemiczne bioczujniki do detekcji aktywacji receptorów RAGE – narzędzia taniej teranostyki – warsztaty z delegowania