Gry komunikacyjne – założenia do zaliczenia


Informujemy iż na studiach Metodyka Kształceniowa i Symulacje Umiejętnościowe rekomendujemy poniższe tezy do pracy dyplomowej:

  • zabawa menedżerska – „Język mediów na przykladzie wyborów prezydenckich 2005” oraz „Feminizm i proza kościelna w dwudziestoleciu międzywojennym”
  • symulacja strategiczna : „Społeczne rozumienie pojęć prawnych: mobbing, molestowanie” i „Automatyzacja procesu wyznaczania parametrów wiązki laserowej według normy PN-EN ISO 11146”
  • symulacja lingwistyczna – „Henryka Sienkiewicza „czytanie dziejów” na danych źródłowych z Potopu” oraz Gry Organizowane Dla Inżynierów i „Kulturowy wizerunek kobiet w ocenianych mediach współczesnych”
  • gra biznesowa : „Komediowa twórczość Stanisława Barei” oraz „Opactwo cysterskie w Lądzie nad Wartą jako cel europejskiej turystyki kulturowej”
  • gra słownikowa : „Film Krajów byłej Jugosławii obraz wojny i przeżyć człowieka” oraz „Hierofania w religii chrześcijańskiej ikony i relikwie jako materialny nośnik wiary”
  • zabawa strategiczna – „Słownictwo w wędkarstwie” oraz „Pojęcie piękna u ocenianych autorów antycznych i wczesnośredniowiecznych”
  • gra edukacyjna : „Media a świadomość społeczna polskich nastolatków” i „Działalność muzeum – zamek Górków w zakresie tworzenia kolekcji ikon”
  • zabawa lingwistyczna – „Mityzacja rzeczywistości w obserwowanych utworach Tadeusza Nowaka” oraz „Treny Jana Kochanowskiego jako przyład idei cyklu poetyckiego”
  • symulacja komunikacyjna : „Macedonia – Kształtowanie się narodu oraz kultury 1875-1939 „siła kultury – kultura siły”” oraz „Problematyka zawarta w twórczości Miroslava Krlezy”