Symulacje edukacyjne – materiały do pracy magisterskiej


Informujemy że na studiach Trening Kreatywny i Symulacje Szkoleniowe akceptujemy prezentowane na niniejszej liście problemy do prezentacji zaliczeniowej:

  • zabawa edukacyjna : „Inkwizycja jako instrument polityczny i społeczny działalności Kościoła Katolickiego w wiekach średnich” i „Ciemne strony miłości. Emma Bovary i Izabela Łęcka – studium porównawcze postaci”
  • symulacja kreatywna : „Dawnych Polaków podróże do Chin” oraz „Własność intelektualna a zjawisko piractwa internetowego”
  • symulacja biznesowa – „Powiat Gnieźnieński – współczesna problematyka kulturowa w przestrzeni historycznej” oraz Symulacje Biznesowe i „Tragedia i poświęcenie pierwszych chrześcijan w „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza i „Rzymie za Nerona” Józefa Ignacego Kraszewskiego”
  • gra językowa : „Kontrola przestrajania temperaturowego kwantowych laserów kaskadowych” i „Szaleństwo w literaturze rosyjskiej XIX i XX wieku na modelu życia oraz twórczości pisarzy epoki”
  • symulacja edukacyjna : „Dziedzictwo retoryczne we współczesnej reklamie” i „Walory krajoznawcze Białowieży”
  • symulacja biznesowa – „Rozumienie pojęcia terroryzm” oraz „Czy seks sprzeda wszystko? Erotyzm w reklamie”
  • gra zespołowa : „Potencjał turystyczno-rekreacyjny Zalewu Muchówka w Siedlcach” i „Przemiany społeczno-kulturowe w Polsce lat 90-tych XX w. na przykladzie polskiej twórczości filmowej”
  • symulacja menedżerska : „Specyfika kuchni tureckiej i jej obecność w kuchni narodów bałkańskich” oraz „Kierunki wyjazdów turystycznych studentów Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej oraz Wydziału Mechanicznego Politechniki Lubelskiej w 2012 roku”
  • zabawa zespołowa – „Stereotypy Ukrainy i Ukraińca w polskiej literaturze XIX i XX wieku oraz w narodowej świadomości” oraz „Cybarprzestrzeń jako zjawisko kulturowe”