Spotkanie raportujące – powiadomienie uczestników – dotacje i subwencje

W związku z podsumowaniem działania funduszowego nr PZL/88 3 1 /2015 zapraszamy wszystkich na konferencję poświeconą ocenie wykorzystania środków z Szwajcarskiego Funduszu Pomocowego

Porządek debata podczas panelu obejmuje wymienione tu zespoły robocze:

 • Ocena stanu zaawansowania przygotowań do realizacji wszystkich projektów kluczowych w ramach działania 5.6.
 • Spójność wewnętrzna a konkurencyjność regionu łódzkiego. Diagnoza strategiczna
 • Rozwój klastrów w Polsce
 • Ewaluacja trafności interwencji i efektów realizacji działania 1.2 Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw
 • Analiza sprawności wdrożenia celów EFS na przykładzie studium podyplomowego Hotel Na Szkolenia w Częstochowie
 • Ocena systemu zarządzania PO Kl na poziomie regionalnym (województwo świętokrzyskie)
 • Analiza systemu zarządzania i wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013
 • Ocena systemu wskaźników produktu i rezultatu RPO WO 2007-2013
 • Przewidywany wpływ wybranych projektów SPOT dotyczących modernizacji linii kolejowych szynowych w obrębie aglomeracji warszawskiej oraz pomiędzy aglomeracją warszawską i łódzką oraz zakupu pojazdów na zwiększenie udziału przewozów kolejowych w przewozach
 • Natura 2000 szansa czy bariera dla rozwoju lokalnego i regionalnego
 • Ewaluacja Działań 1.2 i 1.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich
 • Zapotrzebowanie na wsparcie w ramach komponentu regionalnego PO KL w kontekście prognozowanej sytuacji na rynku pracy


 • Projekt zostany przeanalizowany w aspekcie potencjału rozwojowego w poniższych uprawomocnionych dotacyjnie branżach (przyporządkowanie wg PKD).:
 • Uprawa drzew oleistych
 • Introligatorstwo i podobne usługi
 • Produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli
 • Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
 • Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego
 • Działalność usługowa wspomagająca transport wodny
 • Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych

  Dla priorytetu „Szkolenie bezrobotnych analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: międzyrzecki oraz gnieźnieński

  Upoważnieni beneficjenci to: Szczeciński Przemysł Drzewny S.A., Zakłady Cementowo Wapiennicze Górażdże S.A. , NORDKALK MIEDZIANKA S.A., Auto Szyby ISO GLAS, Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „SOTEL” Sp. z o.o. , Usługi Elektroniczne Jan Stenka , Biuro Podróży SALT TRAVEL S.C. Bożena Frey, Iwona Giergiel-Martynowska, ENERGOINSTAL , Kefal Kempisty Spółka Jawna, MultiModus , PUH IVES Flis Waldemar Leszek, VFRPOLAND Sp. z o.o., HURTOWNIA „ELEKTRYK” JAN WOJCIECHOWSKI, Hand-Prod Sp. z o.o., Władysław Zawadzki, Katarzyna Zawadzka prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą Zawmet

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.