Aktualności – weryfikacja – Kurs Instruktorski

Ogłoszenie – egzamin – Kurs InstruktorskiNiniejszym publikujemy aktualne zadania egzaminacyjne dla uczestników kursu „Szkoła Trenerów Sprzedaży:

Celem trenera w Szkole Trenerów jest analiza oczekiwań edukacyjnych wolontariuszy jednej z przedstawionych tutaj jednostek pozarządowych i fundacji, a w drugiej części zadania przeprowadzenie dla niej szkolenia na najbardziej adekwatny do potrzeb jeden z poniższych tematów.

Obowiazkowym fragmentem zaliczenia będzie blog seminaryjny szkolenie z kierowania zmianami

SZKOŁA TRENERÓW UMOŻLIWIA DO WYKORZYSTANIA UZUPEŁNIAJĄCO TE TEMATY SZKOLENIA:

 • Gospodarowanie środkami trwałymi
 • Zarządzanie finansami dla niefinansistów
 • Komunikacja z różnymi typami osobowości
 • Trening kreatywności i twórczego rozwiązywania problemów


  ZESTAWIENIE STOWARZYSZEŃ DLA KTÓRYCH ZALECANE JEST ZORGANIZOWANIE SZKOLENIA:

 • STOWARZYSZENIE KLUB ABSTYNENTA „DZIEWIĘĆSIŁ”
 • FUNDACJA DLA ŚLĄSKA
 • JAROCIŃSKI KLUB SPORTOWY „JAROTA” W JAROCINIE
 • RACIBORSKI FUNDUSZ LOKALNY
 • „SPRAWNI” – FUNDACJA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
 • TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ZIEMI WIELOPOLSKIEJ IM. TADEUSZA MARII KANTORA W WIELOPOLU SKRZYŃSKIM
 • STOWARZYSZENIE PACJENTÓW I OSÓB WSPIERAJĄCYCH CHORYCH NA GUZY NEUROENDOKRYNNE Z SIEDZIBĄ W WARSZWIE
 • PRACOWNIA ROZWOJU OSOBISTEGO
 • STOWARZYSZENIE CENTRUM WOLONTARIATU W PILE
 • FUNDACJA „ALARMOWY FUNDUSZ NADZIEI NA ŻYCIE”
 • UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „DELFIN”
 • STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM „POMÓŻ MI BYĆ”
 • STOWARZYSZENIE ROZWOJU I ODNOWY WSI CHOCIANOWICE PRZY RADZIE SOŁECKIEJ CHOCIANOWIC
 • STOWARZYSZENIE FIORE
 • UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „ÓSEMKA” CHOJNICE