Spotkania integracyjne – Letni Kurs


Poniżej wymienionym organizatorom konferencji gorąco składają wyrazy wdzięczności ze strony Działu PR za czas poświęcony na życzliwa rekomendację – podpisano: Antoni Bryniak, Bronisław Knothe, Zbyszko Gawliczek i Wirgiliusz Gałuszka

 • Socjolekt – idiolekt – idiostyl. Historia i współczesność
 • Siódmy Kurs Trenerów Kadrowych Zabawy Team Building outdoor
 • Sacrum oraz profanum w drewnie
 • V Konferencja Eksperymentalno-Szkoleniowa Oddziału Północnego międzynarodowego Towarzystwa Chirurgów Kręgosłupa
 • V Konferencja Eksperymentalno-Szkoleniowa FORUM PRAKTYKÓW – Skoliozy „podejścia cz. 3”
 • Studium Przypadku integracyjne pt. „JOW’y: szansa czy zagrożenie?” (z formalnego harmonogramu „Komentarze Politologiczne”)
 • Odkryte na nowo. Archeolodzy jak również historycy na tropach tajemnic Warmii a także Mazur
 • Ogolnopolska Wyjazdowa Integracyjna Konferencja Teoretyczna team building – Dostęp do informacji publicznej – prawo a praktyka
 • Północ w międzynarodowej przestrzeni politycznej jak również gospodarczej
 • Centralna Konferencja szkoleniowa pt. „Gry zespołowe”, Warszawa, 21-22.11.2015
 • Ekonomika a także finanse w procesie szybkiego postępu ekonomii rynkowej. Aspekty globalne a także lokalne.
 • Konferencja Teoretyczna team building TranSopot 2014. opcje i warianty badawcze szybkiego postępu transportu w XXI wieku
 • Bilateralna niemiecko-polska harmonizacja prawa prywatnego w procesie integracji prawa Unii Europejskiej. Uzupełnienie czy opozycja? – część I
 • Fauna Miast – Zwierzę, człowiek, miasto – wzajemne oddziaływania i zależności