Być na topie – kilka obserwacji od rekruterów

Namówiliśmy zaproszonego przez nas doradcę z markowego portalu rekrutacyjnego Szukam Pracy do opowiedzenia o swoich wnioskach dot. zwiększenia swoich szans na rynku pracy. Tu poznasz opinie naszego gościa.

Curriculum vitae ma niemałe znaczenie w procesie zatrudnienia. Z tego powodu zanim przedłożysz własne curriculum vitae rekruterowi, dokładnie je przeanalizuj pod kątem hipotetycznych uchybień. Wypada bowiem wiedzieć, iż istnieje garść rażących i niestety nagminnie pojawiających się omyłek w CV. Jakich?

1. Nadmierne rozpisywanie się bądź nadmiar frazesów
Podczas układania życiorysu zawodowego należy utrafić w złoty środek. Curriculum vitae nie powinno być syntezą dorobku naszych losów lub obszernym elaboratem, stąd trzy czwarte strony na temat własnego hobby to bez wątpienia przesyt. Nie można jednakowoż zmierzać w przeciwnym kierunku, czyli stosować zbyt wielu ogólników. Wspominając choćby o własnej edukacji, warto podać konkretną placówkę oświatową wraz z adresem, kierunek, jaki ukończyliśmy, oraz lata edukacji. Taka wzmianka jest dokładna i zapewnia rekruterowi określoną wiedzę na temat naszej edukacji. Jeżeli planujemy wypowiedzieć się o indywidualnych zainteresowaniach, nie wyszczególniajmy ich po przecinku, nie piszmy też nagminnie powtarzających się komunałów pokroju: lubię czytać (jaki gatunek preferujesz?), lubię kinematografię (jakiego rodzaju?), lubię muzykę (rozkoszować się muzyką, śpiewać, grać na czymś?). Takie ogólniki nie dostarczają w rzeczywistości szczególnie merytoryczny informacji na nasz temat. O wiele rozsądniej napisać niewiele, a jednocześnie wyraziściej, tzn.: interesują mnie książki autorstwa Tadeusza Konwickiego, pasjonuję się filmografią Stevena Spielberga, lubię malować przyrodę (uzyskałem pierwsze miejsce w konkursie ……….) itd. Takie informacje pokazują, iż mamy jakąś wymierną wiedzę na dany temat i nasze zainteresowania nie stanowią wyniku ślepego trafu.

2. Zanadto rozwlekłe CV
Częstym uchybieniem jest też zbyt rozbudowane curriculum vitae. Optymalną wielkością jest jedna, maksymalnie dwie kartki A4.

3. Niedostatek klarowności, niewystarczająco czytelny dokument
Pisząc CV, trzeba wykorzystać konkretny szablon tekstu, który wpłynie na jego styl i da taki rezultat, iż curriculum vitae będzie wyraziste. Niedobór w/w czynników może spowodować, że rekruter nie zmusi się do czytania naszego curriculum vitae.

4. Niewłaściwe formatowanie
Właściwie sformatowany dokument to dokument klarowny. Dlatego kreując CV, pamiętaj m.in., by zastosować ujednolicenie systemu zapisywania lat czy też chronologiczne wypunktowywanie faktów. Na bazie przyjętych norm musisz również posortować swoją edukację oraz dorobek zawodowy od najnowszych do najstarszych faktów. Stroń też od niezautomatyzowanego formatowania – niedostatek wcięć, manualne wypunktowania lub manualne ustalanie marginesów wyglądają wyjątkowo nieprofesjonalnie.

5. Nieodpowiednie zdjęcie
Kardynalnym defektem, który niestety często powtarza się w życiorysach zawodowych, jest nieodpowiednie zdjęcie. Aż trudno dać wiarę, iż nadal zdarzają się kandydaci zamieszczający w CV fotografię z wakacji lub zdjęcie z partnerem. Takie przypadki są wręcz karygodne. Jeśli nie mamy odpowiedniego zdjęcia odpowiedniego do CV – nie zamieszczajmy go wcale, szczególnie, że nie jest to obowiązkowe. Przecież o tym, czy zostaniemy przyjęci do pracy, nie zadecyduje nasz wygląd, lecz nasze zdolności.

6. Omyłki pisarskie i stylistyczne
Curriculum vitae przesiąknięte omyłkami świadczy o niedbałości, zatem zanim upublicznisz czy wydrukujesz curriculum vitae, skontroluj, czy jest ono wolne od wad. Spróbuj usunąć pomniejsze literówki, skontroluj znaki interpunkcyjne i harmonię wypowiedzi.

Tekst napisany przez baza ofert pracy portal szukampracy.pl