Subwencje na warsztaty zamknięte


Kursanci z wybranych organizacji zgłosili wnioski o dotacje i w porozumieniu z nami przesłali wymagane dokumenty do stosownych agencji zarządzających dotacjami.
Potwierdzamy że w ramach funduszu europejskiego „Świętokrzyski Program Strukturalny” na cztery Biznesowe Konferencje Z Komunikacji środki dostały następujące przedsięwzięcia:

 • Cykl Szkoleniowy dla Działu Marketingu w firmie ARTO
 • Program Szkoleniowy dot. kształtowania kultury organizacyjnej szansą dla rozwoju spółki.
 • „Internet szerokopasmowy dla mieszkańców szansą ekspansji miasta Kościana”
 • „umożliwienie dostępu do szerokopasmowego Internetu mieszkańcom północnej części województwa śląskiego”
 • innowacyjny aparat EKG
 • opracowanie innowacyjnych produktów i procedury dla ekologicznej uprawy roślin sadowniczych;.
 • opracowanie technologii otrzymywania nowoczesnych materiałów półprzewodnikowych na bazie węglika krzemu
 • sporządzenie i implementacja metodyki produkcji wyposażenia ferm do hodowli zwierząt futerkowych z zachowanie ich dobrostanu.
 • PKWiU: 72.21.11-00.00
 • sporządzenie i uruchomienie wzoru użytkowego skrzynki narzędziowej i magazynowej
 • sporządzenie i uruchomienie produkcji innowacyjnych katalizatorów spalania REDUXCO do stosowania w wybranych kotłach i zamkniętych komorach spalania
 • sporządzenie receptury i technologii produkcji uszczelniacza butylowego z recyklatu gumowego.
 • struktura informacyjna z obszaru programów zarządzania produkcją, zapewniająca przedsiębiorstwom i dostawcom indywidualną informację o rynku.
 • struktura wspomagania decyzji operacyjnych zależnych od stanu atmosfery (PROZA)
 • unowocześnienie istniejącego serwisu cyfrowego chce.to poprzez implementacja nowych e-usług.
 • program integracji baz wiedzy biznesowej
 • utworzenie nowoczesnego Centrum Usług Wspólnych dla podmiotów sektora farmaceutycznego
 • uruchomienie nowoczesnego systemu B2B do elektronicznej wymiany danych i zarządzania informacją handlową w firmie Kamsoft.
 • uruchomienie innowacyjnych e-usług w postaci automatycznych wywiadów medycznych na bazie programu eksperckiego
 • implementacja planu ekspansji importu w Przedsiębiorstwie PPH RADIWOLA Radosław Buchalski
 • implementacja elektronicznego biznesu typu B2B w NMG Sp. z o. o. i u jej partnerów
 • wdrożenie elektronicznej platformy wymiany dokumentów księgowych z wykorzystaniem WORK FLOW
 • stworzenie internetowego serwisu automatycznych rezerwacji usług turystycznych z wirtualnym doradcą.
 • zbudowanie elektronicznego serwisu wspierającego organizację podróży turystycznych – nazwa robocza Tour

  Tagi: szkolenia zamknięte, szkolenie załogi