W jaki sposób można badać kompetencje zawodowe pracowników.

Różne przedsiębiorstwa i firmy mogą przyjmować różne aspekty gdy chodzić będzie o ocenę swoich pracowników. Wiele z tych kryteriów opiera się raczej na wzajemnych relacjach, niż na rzeczywistym zweryfikowaniu umiejętności. Z kolei w innych przypadkach wykorzystuje się narzędzia i techniki, które mają na celu zmierzyć dokładnie wszystko, co się wiąże z pracą konkretnej osoby.

Obecnie coraz większym zainteresowaniem cieszą się różnego rodzaju narzędzia do dokonywania ocen pracowniczych kompetencji. Stosowane są one przykładowo przy przyjmowaniu nowych ludzi, aby zweryfikować czy przydadzą się w firmie, ale oprócz tego do okresowych ocen pracowników. Do ocen takich bierze się przede wszystkim umiejętności oraz wiedzę, ale w połączeniu z zachowaniem oraz zaangażowaniem.

Pośród sporej liczby metod, które są dostępne w szczególności się wyróżnia Assessment/Development Center, aktualnie uznawana za najskuteczniejszą pod tymi względami. Po statystykach można zobaczyć, że skuteczność jej sięga nawet 76%, daje to to poziom, do jakiego wszystkie inne techniki nawet nie będą się zbliżać. Co oczywiste trzeba ją odpowiednio zastosować, gdyż tylko wtedy całość będzie efektywna.

Grupa specjalistów z różnych krajów opracowała jakiś czas temu precyzyjne zalecenia, które dotyczą przebiegu całości badań. Zwracają przy tym uwagę na kilka ważnych kwestii, które należy brać pod uwagę podczas wykonywania ocen, a zaniedbanie których może się przyczynić do niepoprawnych wniosków.

Przede wszystkim bardzo ważną rolę odgrywa tu odpowiednia analiza miejsca pracy. Przeprowadzona ona powinna być tak, aby pozwolić na określenie kompetencji oraz wskaźników efektywności. Jest to bardzo ważny punkt, gdyż będą od niego zależały dalsze zadania, jakie zostaną wręczone pracownikowi.

Bardzo ważne jest także zastosowanie wielu rozmaitych technik, za pomocą jakich można dość wszechstronnie badać i oceniać zakres kompetencji. Zrobiona analiza powinna mieć co najmniej jeden rodzaj symulacji związany ze wskaźnikami efektywności jeśli będzie chodzić o określone stanowisko pracy. Pośród najczęściej używanych wymienia się odgrywanie roli, prezentacje, koszyk zadań i grupowe dyskusje.