Pomoc pieniężna na kursy dla firm


Kursanci z wybranych firm aplikowali o granty i pod opieką naszych doradców przekazali niezbędne formularze aplikacyjne do stosownych agencji zarządzających dotacjami.
Ogłaszamy iż w ramach funduszu europejskiego „Warmińsko Mazurski Program Społeczny” na KonferencjeZ Zarządzania Czasem subwencję otrzymały opisane poniżej projekty:

 • Cykl Szkoleniowy dla Handlowców w firmie Windykpol
 • Szkolenie rozwoju efektywności impulsem innowacji.
 • „Cyfrowe okno na świat – szerokopasmowy Internet dla mieszkańców Gminy Dubeninki”
 • import szansą na dynamiczny unowocześnienie i wzmocnienie konkurencyjności Spółki Alad
 • nowoczesna metoda wytwarzania podsadzki hydraulicznej
 • nowoczesny portal obsługi telepracy kojarzący usługodawców z usługobiorcami oraz umożliwiający organizację, zarządzenie i monitoring wykonywanej telepracy
 • opracowanie procedury otrzymywania nowoczesnych materiałów półprzewodnikowych na bazie węglika krzemu
 • sporządzenie i implementacja innowacyjnych foli zawierających substancje aktywne biologicznie.
 • opracowanie i wdrożenie nowego oprogramowania – platformy do zarządzania usługami płynnościowymi, liquidity management platform LMP (PKWiU 72.22.12)
 • sporządzenie i wdrożenie wzorów w firmie INTER-PLAST
 • opracowanie innowacyjnej receptury i wdrożenie do produkcji preparatu stosowanego w leczeniu grzybic.
 • sporządzenie standardów wymiany zasobów w celu zintegrowania niezależnych modelów komputerowych do rozliczania kosztów zużycia ciepła.
 • opracowanie wzoru użytkowego wzmacnianej zaprawy do renowacji budynków zabytkowych
 • platforma Usług interaktywnych dla klientów ZUS (PUE)
 • unowocześnienie nowoczesnego Laboratorium Badań Materiałów dla Przemysłu Lotniczego
 • projekt CIĄGŁEJ KONTROLI STOPNIA I TEMPA PROCESU STARZENIA PALIW PŁYNNYCH W TRAKCIE MAGAZYNOWANIA
 • system wspomagania zarządzania energetyką rozproszoną ElGrid
 • stworzenie ogólnopolskiego ośrodka innowacji i transferu procedury w zakresie e-zdrowia
 • implementacja nowoczesnego systemu elektronicznej księgowości realizowanej w procesie B2B.
 • implementacja nowoczesnego zoptymalizowanego modelu zarządzania przedsiębiorstwem klasy ERP wprowadzającego automatyzację procesów B2B
 • implementacja modelu technologicznego zarządzania infrastrukturą informatyczną Vecto IT Serwis Management (VITSM)
 • uruchomienie automatyzacji procesów biznesowych z partnerami handlowymi Splast sp.z.o.o. poprzez platformę B2B
 • zbudowanie inteligentnego serwisu mobilnego dotyczącego ogłoszeń związanych z wynajmem lokali mieszkalnych
 • stworzenie inteligentnej wyszukiwarki umożliwiającej rejestrację
 • wypracowanie mobilnego serwisu do narzędziowego świadczenia e-kursów z zakresu informatyki dla dzieci i młodzieży RoboCAMP.pl
 • wypracowanie elektronicznego Serwisu Lokalizacji Obiektów i Obsługi Flot.

  Tagi: szkolenia unijne, szkolenie kierowników