Decyzje – firmy szkoleniowe z zarządzania projektami – Ośrodek Doradztwa

Baza nagrodzonych wnioskodawców w ramach dotacji Szwajcarskiego Grantu Kapitałowego:

  • 6/B/PODLASKIE-, wzrost konkurencyjności firmy Prasmet poprzez zakup innowacyjnych maszyn , PRASMET Wojciech Augustyniak, Krystyna Augustyniak Spółka Jawna, Dla tego wniosku zaakceptowano subsydia na symulacje szkoleniowe. Dofinansowane w tym projekcie szkolenia motywacyjne najlepiej zrealizuje szkoleniowiec z referencjami.
  • D2/J/LUBUSKIE-, Znaczące ulepszenie produktu poprzez wprowadzenie innowacyjnej technologii paczkowania złomu poprodukcyjnego wielkogabarytowego., DIL SUROWCE WTÓRNE SPÓŁKA KOMANDYTOWA, SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dla tego projektu przyznano subwencję na gry decyzyjne. Rekomendowany trener interpersonalny: Andrzej Batko. Zalecane programy rozwoju menedżerskiego w fundacji Ośrodek Doradztwa i Treningu Kierowniczego
  • AD6/F/ŚWIĘTOKORZYSKIE-, finansowo produkcyjne zoptymalizowanie innowacji procesowej i produktowej w spółce DTL w celu podniesienia jej konkurencyjności., DTL SPÓŁKA AKCYJNA, Dla tego aplikacji zatwierdzono subsydia na gry decyzyjne. Rekomendowany trener biznesu: Piotr Tymochowicz. Zalecane szkolenia handlowe w fundacji Profess
  • A8/U/ŚLĄSKIE-, Implementacja najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych i organizacyjnych środkiem do wzrostu innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku międzynarodowym., POLSKA GRUPA RATOWNICTWA MEDYCZNEGO CHECHELSKI KONRAD, Dla tego projektu ogłoszono finansowanie na gry szkoleniowe. Rekomendowany trener biznesu: Marek Tymochowicz. Zalecane szkolenia w instytucie Certes
  • 7/A/WARMIŃSKO MAZURSKIE-, Znaczący poprawa konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez automatyczna reorganizacja innowacji produktowych i procesowych na rynku krajowym., AXIS SPÓŁKA CYWILNA, Dla tego aplikacji zatwierdzono dofinansowanie na symulacje strategiczne. Rekomendowany trener biznesu: Andrzej Kudła. Zalecane szkolenia handlowe w spółce Progress project
  • D6/P/ŚWIĘTOKORZYSKIE-, Dywersyfikacja działalności poprzez macierzowe przeorganzowanie i komercjalizację innowacji produktowej tj. kompozytowych elementów obudowy podporowo-kotwiowej wykorzystywanej w specjalistycznych pracach geologiczno-inżynierskich, NOVUM-SERVIS SPÓŁKA AKCYJNA, Dla tego wniosku zatwierdzono subwencję na symulacje team building. Rekomendowany trener HR: Andrzej Herra. Zalecane szkolenia biznesowe w fundacji Berndson
  • A3/O/OPOLSKIE-, unowocześnienie innowacyjnej technologii gięcia rur metalowych za pomocą prasy krawędziowej., ASAP SPÓŁKA AKCYJNA, Dla tego projektu ogłoszono finansowanie na symulacje decyzyjne. Rekomendowany trener interpersonalny: Mateusz Kudła. Zalecane szkolenia handlowe w firmie Profess
  • G1/G/DOLNOŚLĄSKIE-, skuteczne zaimplementowanie innowacyjnej technologii wielopłaszczyznowego laserowego cięcia i obróbki rur oraz profili w celu dywersyfikacji oferty usługowej dla zapewnienia trwałej konkurencyjności rynkowej oraz ekspansji międzynarodowej., Bud-Expert Krzysztof Buczak, Dla tego zgłoszenia zatwierdzono finansowanie na gry decyzyjne. Rekomendowany trener interpersonalny: Zbigniew Santorski. Zalecane w agencji Schenk Institute