Decyzje – trenerzy z integracji zespołów – Ośrodek Treningu

Ranking wygranych projektów w ramach dotacji Fińskiego Grantu Szkoleniowego:

  • G7/S/PODKARPACKIE-, skuteczne zaimplementowanie innowacji w GZUT Odlewnia sp. z o.o. poprzez zakup pieca indukcyjnego dwutyglowego wraz z oprogramowaniem do topienia staliwa, żeliwa i metali nieżelaznych., „GZUT ODLEWNIA” SA, . Dla tego projektu zatwierdzono dofinansowanie na gry decyzyjne. Rekomendowany trener interpersonalny: Mateusz Herra. Zalecane programy rozwoju menedżerskiego w agencji Training Partners
  • F8/O/KUJAWSKO POMORSKIE-, Nowoczesna linia kompleksowej obsługi i kontroli pojazdów we wszystkich aspektach współczesnych rozwiązań technologii motoryzacyjnej., „AUTO-BUD” Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, Dla tego aplikacji ogłoszono subwencję na gry strategiczne. Zalecane w tym projekcie szkolenia motywacyjne najlepiej zrealizuje trener z Ośrodka Doradztwa.
  • 4/A/ŚLĄSKIE-, ekonomizacja innowacyjnej technologii skanowania drewna przez P.P.H.U. PROFIL, P.P.H.U. „PROFIL” Dariusz Piech, Dla tego zgłoszenia zatwierdzono środki na symulacje szkoleniowe. Rekomendowany trener interpersonalny: Mateusz Batko. Zalecane szkolenia w instytucie Homo Creatore
  • 8/R/ŚLĄSKIE-, Dywersyfikacja działalności poprzez wielopoziomowe usprawnienie na rynek innowacyjnej chłodnicy wentylatorowej , „INŻYNIERIA MASZYN KLIMATYCZNYCH I URZĄDZEŃ SPECJALNYCH” SPÓŁKA CYWILNA, Dla tego aplikacji zatwierdzono subwencję na symulacje biznesowe. Rekomendowany trener przywództwa: Piotr Skała. Zalecane szkolenia biznesowe w agencji Schenk Institute
  • E6/Y/PODLASKIE-, Poszerzenie oferty firmy Klinika Implantologii i Stomatologii Estetycznej Roman Borczyk spółka jawna o innowacyjne usługi świadczone dla dzieci z dentofobią. , ROMAN BORCZYK KLINIKA IMPLANTOLOGII I STOMATOLOGII ESTETYCZNEJ SPÓŁKA JAWNA, Dla tego aplikacji zatwierdzono dotację na symulacje team building. Rekomendowany trener biznesu: Wojciech Batko. Zalecane szkolenia handlowe w instytucie Progress project
  • B8/H/ZACHODNIOPOMORSKIE-, poprawa konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wielopoziomowe usprawnienie innowacji produktowej w zakresie wykonywania dużych pudeł klapowych i przekładek., HMB ZAKŁAD MECHANICZNY MGR INŻ. HENRYK BARZYCKI, Dla tego aplikacji zaakceptowano dotację na gry szkoleniowe. Rekomendowany trener biznesu: Jacek Santorski. Zalecane szkolenia handlowe w fundacji GFKM
  • FG4/T/MAŁOPOLSKIE-, ekonomizacja innowacji procesowych i produktowych umożliwiających poszerzenie oferowanych produktów i usług firmy szansą na rozwój oraz dywersyfikację działalności przedsiębiorstwa., STAN-SZKŁO SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dla tego projektu ogłoszono subsydia na symulacje szkoleniowe. Rekomendowany trener zarządzania: Mateusz Skała. Zalecane treningi menedżerskie w spółce Brainstorm
  • F0/N/PODLASKIE-, wielopoziomowe usprawnienie innowacyjnej technologii produkcji granulatów PVC twardych, TT PLAST T. FORTUNA. T. BUGAJ SPÓŁKA JAWNA, Dla tego projektu zaakceptowano dotację na symulacje decyzyjne. Rekomendowany trener zarządzania: Mateusz Herra. Zalecane warsztaty sprzedażowe w fundacji Certes