Seminarium podsumowujące projekt – informacja dla beneficjentów – projekty EFS

W związku z raportowaniem projektu nr FSB/81 3 2 /2014 zapraszamy zainteresowanych na konferencję poświeconą diagnozie rozdystrybuowania dotacji z Amerykańskiego Trustu Społecznego

Agenda dyskusja podczas warsztatu przewiduje wymienione tu grupy panelowe:

 • Wskaźniki realizacji Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2007-2013 – ocena makroekonomicznego wpływu 16 RPO na gospodarki regionalne przy użyciu modeli HERMIN
 • Ewaluacja przygotowania jednostek samorządu terytorialnego do aplikowania o środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
 • Analiza dotychczasowego wdrażania działania 2.6 ZPORR w Małopolsce
 • Efekty wsparcia sfery badawczo-rozwojowej w SPO-WKP w kontekście rozpoczęcia realizacji PO IG
 • Audyt sprawności implementacji założeń EFS na przykładzie studium szkoleniowego Ośrodek na Szkolenia w Bielsku Białej
 • Badania zdolności absorpcyjnych potencjalnych beneficjentów/ projektodawców w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej 2007-2013 w województwie lubuskim
 • Analiza systemu wskaźników w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
 • Ocena działań informacyjnych i promocyjnych podejmowanych w ramach RPO WSL na lata 2007-2013 w latach 2007-2010
 • Ocena funkcjonowania Instytucji Zarzadzajacej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego oraz bariery w pozyskiwaniu srodków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013
 • Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013
 • Badanie kadr medycznych uczestniczących w szkoleniach z zakresu skryningu raka piersi i szyjki macicy (4 edycje)
 • matematycznych, przyrodniczych i technicznych.”
 • Wpływ wydatków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na stan finansów publicznych w latach 2004–2007

  Fundusz zostany przeanalizowany pod kątem skutków wdrożenia w następujących uprawomocnionych dotacyjnie branżach (klasyfikacja wg PKD).:
 • Produkcja przypraw
 • Odlewnictwo żeliwa
 • Produkcja instrumentów muzycznych
 • Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
 • Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat
 • Obrona narodowa
 • Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem

  Dla priorytetu „Szkolenia analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: m. Zielona Góra oraz m. Siedlce

  Upoważnieni beneficjenci to: „DELIA” S.A., Kopalnie Odkrywkowe Surowców Drogowych Sp. z o.o., Zakłady Mięsne AGRYF S.A., Biuro Handlowe Boule Medical AB, „COAX” Sp. z o.o , „LIGHT HOSTING” Marek Panek, Amberline , Firma Grześkowiak Spółka Jawna, IVO Software Sp. z o.o., MINDWIZARD , Ream , White Stones , Fabryka Pieczywa Cukierniczego SAN-Pajda , P2ware Spółka z o.o., KONKRET

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.