Pomoc pieniężna na treningi biznesowe


Zawiadamiamy że w ramach funduszu dofinansowań „Lubuski Program Edukacyjny” do przedostatniego etapu dopuszczono niżej wymienione granty:

 • zbudowanie cyfrowej platformy e-usługowej mającej na celu kojarzenie podmiotów rynku związanego z branżą medialną – warsztaty z przywództwa
 • zbudowanie nowoczesnego programu wytwarzania wspomaganego komputerowo skierowanego dla przemysłu metalowego – szkolenia z delegowania
 • Treningi Kreatywne – warsztaty z zarządzania projektem
 • stworzenie platformy elektronicznej – aukcje wierzytelnościami – treningi z konfliktów
 • zbudowanie portalu społecznościowego EcoFacepl – szkolenia z asertywności
 • stworzenie serwisu księgowości zdalnej dla mikro i małych firm – szkolenia negocjacyjne
 • zbudowanie wielopoziomowej elektronicznej Platformy Płatności Partnerskich – warsztaty z asertywności
 • progres KONKURENCYJNOŚCI FIRMY ARCHIPELAG POPRZEZ ROZWÓJ eksportu-ETAP I – szkolenia z zarządzania projektem
 • zwiększenie poziomu eksportu poprzez wprowadzenie na rynki zagraniczne nowego produktu – warsztaty handlowe
 • ARCH-ipelag – koncepcja do zarządzania systemami architektoniczno-budowlanymi – szkolenia sprzedażowe
 • modyfikacja współpracy poprzez wypracowanie platformy informatycznej do wymiany rejestrów i dokumentów Prodach-Kontrahenci – treningi biznesowe
 • Badania nad zastosowaniem amfibolitu i jego wdrożenie w nowoczesnym budownictwie – szkolenia z komunikacji
 • Biznes dla biznesu – budowa platformy współpracy między inwestorami prywatnymi i pomysłowymi przedsiębiorcami – treningi z asertywności
 • Centrum Czystych technologii Węglowych – treningi z konfliktów
 • Cyfrowa Biblioteka Publikacji Naukowych ACADEMICA – warsztaty interpersonalne
 • Działania informacyjno – promocyjne realizowane w ramach projektu Operacyjnego zaawansowana Gospodarka wdrażanego przez Polską Agencję ekspansji Przedsiębiorczości w 2010 r – szkolenia z przywództwa
 • elektroniczna struktura ekspansji Przedszkolaka – treningi interpersonalne