Seminarium podsumowujące projekt – zaproszenie – fundusze unijne

W związku z podjętą strategią upowszechnienia programu nr EXH/37 5 5 /2015 zapraszamy wszystkich na konferencję poświeconą diagnozie wykorzystania kwoty pomocowej z Panatlantyckiego Priorytetu Wyrównawczego

Porządek dyskusja w czasie spotkania zawiera wymienione tu grupy panelowe:

 • Ocena Ex ante dla Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013
 • Analiza szacunkowa wartości wskaźników Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 w odniesieniu do roku 2010 oraz 2015
 • Ocena rezultatów wsparcia parków przemysłowych, parków naukowo-technologicznych oraz inkubatorów technologicznych w ramach działania 1.3 Tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju firm
 • Zapotrzebowanie na wsparcie w zakresie tworzenia powiązań kooperacyjnych – ocena trafności i użyteczności wsparcia działania 5.1 PO IG
 • Weryfikacja jakości wdrożenia założeń EFS na przykładzie projektu edukacyjnego Sale konferencyjne Szkolenia w Zakopanem
 • Ocena działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących programu ZPORR w województwie śląskim w latach 2004 – 2006
 • Rozpoznawalność i znajomość marki Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
 • Badanie omnibusowe na temat źródeł informacji o Funduszach Europejskich
 • Weryfikacja założeń Prognozy Oddziaływania na Środowisko Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
 • Analiza potrzeb potencjalnych beneficjentów XI Priorytetu POIiŚ w zakresie działań przewidzianych do realizacji w ramach Priorytetu z uwzględnieniem stanu infrastruktury społecznej w sektorze kultury
 • Badanie kwartlane (ewaluacja on-going) Beneficjentów Ostatecznych Działania 2.3 SPO RZL – schemat a. (10 edycji badania)
 • Badanie wpływu Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 i Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013 na wybrane wskaźniki dokumentów strategicznych (za pomocą modelu MaMoR2)
 • Wpływ wydatków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na stan finansów publicznych w latach 2004–2007

  Fundusz będzie omówiony pod kątem potencjału rozwojowego w wymienionych nizej dotowanych sektorach (podział wg PKD).:
 • Produkcja cydru i pozostałych win owocowych
 • Produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania
 • Produkcja pozostałych pomp i sprężarek
 • Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym
 • Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Działalność portali internetowych
 • Działalność w zakresie architektury
 • Artystyczna i literacka działalność twórcza

  Dla priorytetu „Programy Szkoleniowe dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: mławski oraz pułtuski

  Upoważnieni beneficjenci to: Kostrzyńskie Zakłady Papiernicze S.A. (KOSTRZYŃ PAPER), Koszalińskie Kopalnie Surowców Mineralnych „KKRUSZYWA” S.A., Autogaz A.Z Arkadiusz Zieliński MONTAŻ-SERWIS instalacji gazowych LPG, AUTO MYJNIA GUMIŚ, P.P.H.U. FORMAT S.J. Marek Kuśmierek i S-ka, „Olimar” Sp. z o.o., Agnieszka Korbaś, FUNDACJA POSZANOWANIA ENERGII, Iwona Oleszak DEKSPOL Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe, MDB Sp.z o.o., Robobat Polska Sp z o.o., Zakład Usługowy ROSA Sp. z o.o., Aluplastika , ORZEŁ , Petra Medica

  Wszystkich Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.