Symulacje komunikacyjne – fundamenty teoretyczne do pracy dyplomowej


Informujemy że na studiach Trening Kreatywny i Symulacje Szkoleniowe dopuszcza się prezentowane na niniejszej liście książki do superwizji końcowej:

  • gra słownikowa – „Dobrodziejstwa i pokusy użytkowania internetu” oraz „Psychologiczne i kulturowe mechanizmy przekazów reklamowych”
  • symulacja biznesowa : „Pisarze niemieccy w okresie Trzeciej Rzeszy” i „Transformacja obyczajów w Polsce na podstawie poradników savoir-vivre”
  • symulacja językowa – „Oscar Wilde – główny przedstawiciel dziewiętnastowiecznego Londynu” i Nowe Symulacje Szkoleniowe i „Bezmiar ludzkiego cierpienia – wyrażenie niewyrażalnego. Sposoby zapisu obozowego cierpienia”
  • gra językowa : „Prasa kobieca w okresie przemian politycznych w latach 1982-2000. Detekcja porównawcza” i „Problematyka społeczna w listach 72-73 świętego Ambrożego oraz w Relatio Symmachusa ”
  • gra kreatywna : „Fotometeory i ich charakterystyka” i „Lubelszczyzna w różnych podziałach klimatycznych”
  • zabawa decyzyjna – „Kobiety w epoce elżbietańskiej” i „Reklama jako narzędzie manipulacji próba krytycznego spojrzenia na społeczeństwo poprzez pryzmat filmu czeskiego”
  • symulacja słownikowa – „Protest song w amerykańskiej muzyce rozrywkowej od lat sześdziesiątych do lat dziewiedziesiątych XX wieku” i „Medytacje o sakramencie kapłaństwa w życiu i twórczości Karola Wojtyły”
  • zabawa decyzyjna – „Sytuacja polityczna w Bułgarii na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewiedziesiątych XX w” oraz „Obraz kobiety w polskim serialu telewizyjnym na przykldzie serialu „Na wspólnej””
  • zabawa słownikowa – „Ćwierćwiecze katastrofy czarnobylskiej (media przestrzeń radiów i mitów)” i „Promocja miasta Gniezno przez sport”