Czy automatyzacja pracy ma wpływ na ilość bezrobotnych.

Ostatni okres czasu to coraz bardziej optymistyczna sytuacja na pracowniczych rynkach – jak pokazują statystyki podane przez Ministerstwo Pracy, poziom bezrobocia osiągnął najmniejszy od 1991 roku poziom. Pod koniec 2016 roku wynosiło 8,2 procenta, a spadki zanotowano aż w 14 województwach. Sytuacja taka oznaczać będzie dla pracodawców, że mogą pojawić się u nich problemy z zatrudnieniem odpowiednich specjalistów.

Z całą pewnością tego typu sytuacja jest mocno widoczna w technologicznych branżach, w nich już od paru lat pracujący tam ludzie są przyzwyczajeni do tego, że stawianie warunków jest po ich stronie. Jednak bardzo podoba sytuacja ma miejsce w ostatnim czasie w coraz większej ilości branż, również w obszarach, w których całkiem niedawno jeszcze warunki dyktowali pracodawcy.

Tego typu sytuacja jest dość korzystna nie tylko dla pracowników, ale także dla całości gospodarki, jaką może rozruszać wzrost wypłat. Oprócz tego coraz większe znaczenie mają dodatkowe benefity, którymi pracownicy są kuszeni. Zaliczyć do nich między innymi można karty sportowe, prywatną opiekę zdrowotną czy ubezpieczeniowe pakiety dla pracowników i ich rodzin.

Co ważne, w naszym kraju trendy przedstawiają się zupełnie inaczej, niż w innych krajach, gdzie jest obserwowany ciągły wzrost bezrobocia. Międzynarodowa Organizacja Pracy prognozuje, że w roku 2017 ogólna liczba osób pozostających bez pracy może sięgnąć poziomu powyżej dwustu milionów. Najważniejszą przyczyną takich problemów jest gorsza koniunktura gospodarcza.

Wbrew tezom wielu osób, rozwój technologiczny i coraz większa automatyzacja nie mają dużego wpływu na stopę bezrobocia. Hasła tego typu usłyszeć już można od dwustu lat, a nadal pomimo pojawienia się ogromnej ilości najróżniejszych urządzeń ludzie nadal są potrzebni. Natomiast rzeczywiście tak jest, że zaawansowane technologie powodują znikanie niektórych profesji i tworzenie się zupełnie nowych.

Ich liczba w ostatnich latach bardzo dynamicznie rośnie, albo bezpośrednio korzystają one z technologii, albo zapewniają jej obsługę na odpowiednim poziomie. Z takich też powodów coraz bardziej zaczyna być widoczna decentralizacja zatrudnienia i powiększenie elastyczności zatrudnionych osób, które chcąc mieć atrakcyjne zatrudnienie muszą inwestować we własny rozwój i nie bać się zmian.