Ocena powdrożeniowa – informacja dla beneficjentów – fundusze unijne

W związku z rozliczeniem programu nr ZOU/15 9 7 /2014 zapraszamy wszystkich na konferencję poświeconą audytowi wydatkowania środków z Panatlantyckiego Trustu Oświatowego

Plan debata podczas konferencji zawiera następujące grupy panelowe:

 • Aktualizacja oceny szacunkowej projektów 16 Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2007-2013
 • Komplementarność i synergia projektów realizowanych na terenie Polski Wschodniej w ramach programów operacyjnych polityki spójności oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w kontekście priorytetów Strategii Rozwoju Społeczno-gosporadcze
 • Wpływ realizacji poddziałania 2.2.1 SPO-WKP na poziom innowacyjności polskich przedsiębiorstw
 • Ocena wpływu polityki spójności na wzrost konkurencyjności i innowacyjności polskich przedsiębiorstw i gospodarki
 • Audyt stopnia implementacji priorytetów EFS na przykładzie programu podyplomowego Sala konferencyjna Konferencje w Jurze
 • Badanie projektów pilotażowych PO KL
 • Ocena systemu kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
 • Ocena szczegółowych kryteriów wyboru projektów w ramach PO KL stosowanych w województwie dolnośląskim
 • Bariery i problemy w realizacji projektów finansowanych z EFS w województwie opolskim
 • Analiza przyczyn nieubiegania się JST o dofinansowanie typowych inwestycji komunalnych w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko
 • Ewaluacja sieci ROEFS
 • Analiza wpływu projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowanych w ramach I i III Priorytetu ZPORR na tworzenie miejsc pracy
 • „Wpływ NPR 2004-2006 I NSS 2007-2013

  Fundusz będzie omówiony pod kątem stopnia zwrotu z inwestycji w następujących dotowanych sektorach (identyfikacja wg PKD).:
 • Wytwarzanie skrobi i wyrobów skrobiowych
 • Produkcja pozostałych metali nieżelaznych
 • Produkcja łodzi wycieczkowych i sportowych
 • Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
 • Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia
 • Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe,
 • Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
 • Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych

  Dla priorytetu „Szkolenie bezrobotnych audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: brodnicki oraz białogardzki

  Upoważnieni beneficjenci to: Okocimskie Zakłady Piwowarskie S.A., Fabryka Automatów Tokarskich we Wrocławiu S.A., Zakłady Mięsne AGRYF S.A., Tadeusz Ustarbowski”, „TELE-SAT” S.C. J.Marczyk – A.Jancz Instalacja, Konserwacja Sieci Kablowych TV-SAT, „POLONIT” – , Audiomat Sp. z o.o. , EKO RECYCLING , JELENIA PLAST , Metal-Master Sylwia Ładzińska, Specjalistyczna Firma Ortopedyczna MED – ORTH Sławoj Nowak, THINKBOX Zbigniew Szatkowski, FLOWAIR GŁOGOWSKI I BRZEZIŃSKI SPÓŁKA JAWNA, MOL Sp. z o.o., ”ARTEK” Artur Żochowski

  Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.