Subwencje na warsztaty menedżerskie


Informujemy iż w ramach pogramu dofinansowań „Mazowiecki Program Regionalny” do czwartego etapu dopuszczono niżej wymienione projekty:

 • wypracowanie internetowej platformy do zarządzania mobilną komunikacją marketingową – treningi HR
 • zbudowanie naukowej platformy informatycznej przetwarzania wyników badań przesiewowych zmysłów opartej na otwartym standardzie wymiany e-rejestrów – warsztaty miekkie
 • Szkolenia Z Planowania Strategicznego W Łodzi – szkolenia z delegowania
 • – szkolenia interpersonalne
 • wypracowanie platformy wymiany informacji o grach wspartej konsumenckim narzędziem gustomierz – szkolenia z zarządzania czasem
 • stworzenie serwisu elektronicznego wwwalekiedypl stanowiącego platformę komunikacji między organizatorami wydarzeń kulturalno-rozrywkowych, a ich odbiorcami – szkolenia firmowe
 • stworzenie uniwersalnego modelu do raportowania i rozliczania prac w terenie – szkolenia interpersonalne
 • wzrost konkurencyjności INTERMET poprzez uruchomienie innowacyjności z zakresu wzornictwa przemysłowego – warsztaty pracownicze
 • zoptymalizowanie atrakcyjności inwestycyjnej terenów Lęborka poprzez podjęcie działań planowych – treningi z asertywności
 • Automatyczna koncepcja obrotu odpadami – warsztaty z konfliktów
 • modyfikacja współpracy poprzez zbudowanie platformy informatycznej do wymiany zasobów i dokumentów Prodach-Kontrahenci – treningi z konfliktów
 • Badania nad zastosowaniem amfibolitu i jego implementacja w nowoczesnym budownictwie – treningi miekkie
 • wkładem – szkolenia ze stresu
 • Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego – treningi z przywództwa
 • DNV Survey Toolbox – aplikacja do automatyzacji pomiarów statków w oparciu o geometryczny model 3D – szkolenia zamkniete
 • Dywersyfikacja produkcji poprzez uruchomienie nowoczesnej procedury produkcji panelowych filtrów powietrza – szkolenia HR
 • multimedialna platforma do Agregacji Kontentu Mobilnego B2B usprawniająca procesy biznesowe – szkolenia pracownicze