Gry integracyjne – Piąty Kongres


Przyjaciołom i współpracownikom z poniższej listy sympozjów serdecznie dziękują w imieniu Zespołu Organizacyjnego za zaangażowanie na pomoc – podpisano: Ernest Demarczyk, Edmund Godlewski, Wiliam Duzdowski i Ciechosław Sojka

 • Manipulacja w fotografii
 • Jesienny Panel Konsultantów Korporacyjnych Wyjazdy Integracyjne i Team Building
 • XXXX akademicka Warsztat Seminaryjny team building przełomowe rozwiązania w Inżynierii produkcji, Technologii Materiałów a także Bezpieczeństwie
 • Prenatalna diagnostyka ultrasonograficzna wad serca.
 • Colooquium z teologii mediów im. ks. prof. Andrzeja Baczyńskiego
 • Combinatorics and Groups
 • II Ogolnopolska Wyjazdowa Integracyjna Kongres Planarny team building Studentów i doktorantów Bezpieczeństwa Wewnętrznego US
 • XXXI Seminarium integracyjne GEOGRAFII WSI PT. OBSZARY WIEJSKIE – PIERWSZA DEKADA W UNII EUROPEJSKIEJ jak również NOWA PERSPEKTYWA
 • Poznańsko-Szczecińskie Spotkania Reumatologiczne
 • ZAGUBIONA DRACHMA KOŚCIÓŁ WOBEC SEKSUALNOSCI
 • I Ogolnopolska Wyjazdowa Integracyjna Konferencja Eksperymentalno-Szkoleniowa „Komunikacja-wyzwaniem współczesnej medycyny”
 • I Wojna Światowa na Bałkanach
 • Ogolnopolska Wyjazdowa Integracyjna Praktyczne Warsztaty biznesowe team building Samorządna Rzeczypospolita w koncepcjach transformacji ustrojowej 1989 roku a bilans doświadczeń samorządowych z perspektywy 25 lat
 • 2 Poznańskie Spotkanie z Endokrynologią Dziecięcą (2 PSED). aktualne zagadnienia edukacyjne endokrynologii dziecięcej. Konferencja z okazji Jubileuszu 80. Urodzin nestorów polskiej endokrynologii dziecięcej Prof. Eugeniusza Kormana oraz Prof. Tomasza E. Romera