Cykliczne warsztaty menedżerskie

 • e-usługa kalkulatorów pozwalająca na dokonywanie optymalnych decyzji
 • Foresight w drzewnictwie – scenariusze intensyfikacji badań naukowych w Polsce do 2020 roku
 • iankietypl – nowoczesna platforma online pozwalająca na samodzielne sporządzenie oraz przeprowadzenie badań ankietowych – treningi negocjacyjne
 • Informatyzacja procesów biznesowych szansą poprawy efektywności działania firmy – szkolenia menedżerskie i pracownicze szkolenia miekkie
 • modernizacyjne środki i efektywne metody poprawy bezpieczeństwa i trwałości obiektów budowlanych i infrastruktury transportowej w strategii zrównoważonego intensyfikacji – szkolenia z delegowania
 • Szkolenia Kreatywne Nad Jeziorami – szkolenia z zarządzania projektem i anglojęzyczne szkolenia z konfliktów
 • Interaktywny personalizowany graficzny interfejs dla programu ERP Comarch OPT!MA
 • elektroniczna struktura promocyjna oparta o moduł sztucznej inteligencji, przeznaczona dla podmiotów branży e-commerce, zwiększająca konwersję i przychody w e-handlu podmiotów zewnętrznych – szkolenia firmowe
 • Kapitał na innowacje – szkolenia z zarządzania czasem
 • Kompozycja na bazie wiech konopi przeciwko patogenom, sposób wytwarzania kompozycji oraz zastosowanie wyciągu z wiech konopi do wytwarzania kompozycji przeciwko patogenom oraz do zwalczania patogenów grzybiczych –
 • LAPROMAW – Laboratorium procesowania Materiałów i Szybkiego Wytwarzania Wyrobów – szkolenia z zarządzania czasem
 • Nowa generacja wysokosprawnych agregatów spalinowo-elektrycznych
 • Nowe kompaktowane materiały rafinujące i izolacyjne dla odlewnictwa metali – szkolenia pracownicze
 • Obecni w sieci – Internet socjalny dla mieszkańców gminy Raciechowice – szkolenia z asertywności
 • Optymalizacja i certyfikacja przepływu informacji handlowych oraz wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań B2B pomiędzy Clarena Polska a kontrahentami – szkolenia z przywództwa
 • Paletyzator – nowoczesne maszyna do automatycznego układania opakowań na paletach
 • Plan ekspansji eksportu szansa na efektywny rozwój przedsiebiorstwa – szkolenia z kreatywności
 • Poprawa konkurencyjności spółki Activetrade poprzez integrację elementów procesów informatycznych – warsztaty biznesowe
 • Pozyskanie modernizacyjnej procedury polerowania podłoży z azotku galu
 • projekt Team – procesy, w których uczestniczą studenci, doktoranci i uczestnicy staży podoktorskich, zgodne z wskazanymi w PO IG priorytetami, realizowane w najlepszych zespołach badawczych w Polsce – szkolenia miekkie
 • Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – Internet dla mieszkańców Gminy Kobylanka – warsztaty handlowe
 • Rozpoczęcie eksportu przez Przedsiebiorstwo KASH SPJ JWITT, KKASZYŃSKI
 • rozwój importu spółki BALTLOG – warsztaty interpersonalne
 • rozwój działalności importowej firmy AWA poprzez uruchomienie harmonogramu dynamizacji importu
 • wzmocnienie strategii działania działalności eksportowej poprzez sporządzenie planu ekspansji eksportu – szkolenia pracownicze
 • skok technologiczny działalności firmy OPINION Sp z oo na rynku europejskim
 • wzmocnienie strategii działania firmy SILVEST SA poprzez pozyskanie inwestorów zewnętrznych – szkolenia z delegowania
 • wzmocnienie strategii działania predsiębiorstwa STREFY KOMFORTU Anna Śpiewak poprzez uruchomienie portalu DECODOMpl
 • wzmocnienie strategii działania współpracy w oparciu o innowacyjne rozwiązanie elektroniczne B2B, w celu umożliwienia automatyzacji wymiany informacji w przedsiębiorstwie Mostostal Konin sp z oo oraz dwóch podmiotach z którymi kooperuje – treningi z przywództwa
 • Techniki wirtualne w badaniach stanu, zagrożeń bezpieczeństwa i środowiska eksploatowanych maszyn
 • TOPSPOTpl – internetowa platforma ofertowa dla firm z e-usługami DISPLAY i SEARCH – szkolenia sprzedażowe
 • Usługi systemowo-budowlane energooszczędnych scenografii multimedialnych na bazie innowacyjnych procedury diodowych – treningi biznesowe
 • WATT Produkcja procesów Solarnych – unowocześnienie przedsiębiorstwa poprzez budowę nowego zakładu produkcyjnego
 • WIDOK – Własność Intelektualna: Doceniam – Ochraniam – Korzystam – treningi ze stresu
 • wsparcie na rozszczerzenie ochrony patentowej wynalazku „Śruba kotwiąca” na kraje europejskie oraz Rosję, Ukrainę i USA – treningi z obslugi klienta
 • Wspieranie firm i instytucji w zakresie rozliczeń księgowych na nowoczesnej platformie e-usługowej wwwe-rachmistrzpl
 • Wypromowanie produktów firmy na rynkach zagranicznych w celu zwiększenia wielkości importu i nawiązania nowych kontaktów biznesowych – treningi biznesowe
 • Wytwarzanie opakowań w pełni biodegradowalnych otrzymywanych z przetwarzania serwatki – warsztaty ze stresu
 • pozyskanie i zbudowanie produktów cyfrowych niezbędnych do świadczenia e-usługi aukcje odwrotne i e-usługi zamówienia zbiorowe
 • pozyskanie i uruchomienie mobilnej instalacji do produkcji mineralnych spoiw hydraulicznych, na bazie odpadów z energetyki (popiołów lotnych ze spalania węgla) – szkolenia z przywództwa
 • Źródło piękna na wschodzie – szkolenia z komunikacji}