Symulacje integracyjne – wytyczne do pracy magisterskiej


Informujemy że na studiach Organizacja Szkoleń i Gry Umiejętnościowe zaleca się tu przedstawione problemy do pracy dyplomowej:

  • zabawa zespołowa : „Media jako czwarta władza” i „Spaghetti – western jako gatunek filmowy”
  • symulacja kreatywna – „Społeczność lokalna na drodze do wspólnej Europy” oraz „Wiatry lokalne na Ziemi”
  • symulacja kreatywna – „Dobra osobiste człowieka a środki społecznego przekazu” oraz Symulacje Szkoleniowe oraz „Konstantyn Wielki. Miedzy religią chrześcijańską a starorzymską”
  • gra językowa – „Projekt wycieczki turystycznej po Londynie” oraz „Strategia kłamstwa – zastosowanie w miejscu pracy”
  • gra kreatywna – „Wizja państwa w Kronice Polskiej Galla Anonima” oraz „Poetyka kina socrealistycznego na studium przypadku filmów „Dom na Pustkowiu” Jana Rybkowskiego i „Piątka z ulicy Barskiej” Aleksandra Forda”
  • symulacja decyzyjna : „Inspiracje antyczne w początkach USA” oraz „Terroryzm jako forma nacisku służąca do realizacji określonych celów politycznych”
  • gra komunikacyjna – „Hiszpania z punktu widzenia jej mieszkańców przed i po dyktaturze gen. Franco. Artystyczne przybliźenie” i „Człowiek wobec śmierci. Synteza kulturowa na danych źródłowych z ocenianych religii świata”
  • gra językowa – „Słownictwo dotyczące wojny – na podstawie artykułów związanych z wojną w Iraku” i „Tabu narodzin i śmierci w powieści „Frankenstein” czyli nowożytny Prometeusz Mary Wollstonecraft Shelly”
  • zabawa komunikacyjna – „Collegium Europaeum Gnesnense w zwierciadle semiotyki” i „Święty Mikołaj we współczesnej kulturze europejskiej”