Symulacje integracyjne – wykład mgr Chełmicki


Scenki strategiczne – lista na szkolenie:

 • Zabawy Menedżerskie
 • 500 zagadek o jaskiniach
 • Gry menedżerskie , prof. dr hab. F. Ciasnocha
 • Bazuna – studencki zbiór piosenek turystycznych, tom 1
 • Kalisz i okolice (folder)
 • Gry szkoleniowe , doc. F. Blacha
 • Ocena biznesowa funkcjonowania systemu monitorowania RPO WŁ
 • Ocena biznesowa skuteczności, jakości i trwałości interwencji EFS na Dolnym Śląsku w zakresie efektywności zatrudnieniowej projektów szkoleniowych Priorytetu VI, VII i VIII (Działanie 8.1) PO KL, w kontekście poprawy sytuacji społeczno – gospodarczej i wzrostu konkurencyjności regionu
 • Ocena biznesowa wsparcia oferowanego na w ramach komponentu regionalnego PO KL rzecz osób niepełnosprawnych
 • Stara Afryka na nowo odkryta
 • W siąpawicach dziejowych
 • Wojewódzki Przegląd Szkolnych Zespołów Artystycznych
 • Europa jest tutaj
 • Drzewa wiecznie senne – Nina Kiriki-Hoffman (597)
 • Księstwo SS – Jacek Wilczór (1294)
 • Czarna kompania (tom 6 – Ponure lata) – Gleen Cook (1422)
 • Lawina – Desmond Bagley (2202)
 • Zagadkowa ucieczka Hodży Nasreddina – Zdzisław Nowak (2775)
 • Ad leones – Cyprian Kamil Norwid (3754)
 • Zapomniane bestie z Eldu – Patricia A. Mckillip (4095)
 • Białe ściany – Stephen Kraus (5116)
 • Fleisch – Mieszko Zagańczyk (5818)
 • Pokoje przechodnie – Rafał Kosik (6246)
 • Któżby nas takich pięknych – Edward Balcerzan (6774)
 • Symulacje szkoleniowe , dr hab. A. Cieśla