Gry Team Building – Wiosenny Program


Wszystkim niżej wymienionym niniejszym dziękują w imieniu Rady Honorowej za kilka chwil dedykowanych na doaradztwo i mentoring – podpisano: Artur Fedrowicz, Hilary Ciborowski, Baltazar Pańczyk i Łucjan Brodowicz

 • Pierwsze Sympozium Działań Artystyczno-Przestrzennych w Arboretum SGGW w Rogowie, „Wpływ wybranych działań artystycznych i obiektów na organizację struktur przestrzennych w przyrodniczych ośrodkach badawczych na przykładzie Arboretum w Rogowie.
 • Warszawski Kongres Dyrektorów sektora NGO Spotkania Team Building Krakow
 • Wędrówka, podróż, migracja w języku i kulturze
 • Budowa fizyczna człowieka na ziemiach krajowych: wczoraj i dziś
 • 225 lat policji w Grecji .
 • Seminarium team building „Kołudzka gęsina a także jagnięcina najlepsza na nizinach”
 • Życie oraz dzieło mistrza Jana Husa. Praktyczne Warsztaty biznesowe team building 600. rocznicę męczeńskiej śmierci
 • Ogolnopolska Wyjazdowa Integracyjna Szkolenie Symulacyjne team building – Prawa zwierząt w ujęciu filozoficznoprawnym
 • Dietetyka gerontologiczna- opcje i warianty badawcze jak również szanse
 • Spotkanie: „Akademia Innowacyjnego Przedsiębiorcy. Kilka słów o własności intelektualnej”
 • Mielnik nad Bugiem. Problem lokalizacji oraz struktury przestrzennej średniowiecznego grodziska na pograniczu polsko-ruskim, 23.05.2014, Mielnik
 • 43. Białowieskie Seminarium team building Geobotaniczne „Dynamika układów ekologicznych”
 • XI Sympozjum Krajowej Rady Koordynatorów Projektów Badawczych Unii Europejskiej (KRAB)
 • Nauka dla makroekonomii jak również środowiska.